Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestlandske Vannbehandling AS
Juridisk navn:  Vestlandske Vannbehandling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56358181
Postboks 194 Lyngvegen 2 Fax: 56358182
5903 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 970900500
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/14/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.75%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 989.000 1.188.000 1.212.000 1.311.000 1.205.000
Resultat: -1.000 1.000 39.000 -16.000 -74.000
Egenkapital: 176.000 177.000 176.000 148.000 161.000
Regnskap for  Vestlandske Vannbehandling AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 989.000 1.188.000 1.212.000 1.311.000 1.205.000
Driftskostnader -991.000 -1.187.000 -1.173.000 -1.323.000 -1.275.000
Driftsresultat -3.000 1.000 39.000 -13.000 -70.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans 1.000 0 -1.000 -2.000 -5.000
Resultat før skatt -1.000 1.000 39.000 -16.000 -74.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 2.000 17.000
Årsresultat -1.000 1.000 29.000 -14.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 52.000 66.000 44.000 48.000
Sum omløpsmidler 259.000 399.000 365.000 271.000 305.000
Sum eiendeler 315.000 451.000 431.000 315.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 77.000 76.000 48.000 61.000
Sum egenkapital 176.000 177.000 176.000 148.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 274.000 255.000 167.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 451.000 431.000 315.000 353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 989.000 1.188.000 1.212.000 1.311.000 1.205.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 989.000 1.188.000 1.212.000 1.311.000 1.205.000
Varekostnad -350.000 -460.000 -415.000 -539.000 -483.000
Lønninger -376.000 -482.000 -482.000 -536.000 -524.000
Avskrivning -5.000 -4.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -241.000 -275.000 -248.000 -268.000
Driftskostnader -991.000 -1.187.000 -1.173.000 -1.323.000 -1.275.000
Driftsresultat -3.000 1.000 39.000 -13.000 -70.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans 1.000 0 -1.000 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 1.000 29.000 -14.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 26.000 26.000 36.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 11.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 11.000 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 15.000 25.000 7.000 14.000
Sum anleggsmidler 56.000 52.000 66.000 44.000 48.000
Varebeholdning 102.000 136.000 155.000 129.000 143.000
Kundefordringer 8.000 162.000 49.000 73.000 126.000
Andre fordringer 20.000 19.000 14.000 23.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 82.000 147.000 46.000 19.000
Sum omløpsmidler 259.000 399.000 365.000 271.000 305.000
Sum eiendeler 315.000 451.000 431.000 315.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 77.000 76.000 48.000 61.000
Sum egenkapital 176.000 177.000 176.000 148.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 149.000 101.000 32.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 61.000 87.000 70.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 64.000 67.000 65.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 274.000 255.000 167.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 451.000 431.000 315.000 353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 125.000 110.000 104.000 113.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.8 0.9 0.8
Soliditet 55.9 39.2 40.8 4 45.6
Resultatgrad -0.3 0.1 3.2 -5.8
Rentedekningsgrad 1 3 -3.3
Gjeldsgrad 0.8 1.5 1.4 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.4 9 -3.5 -19.8
Signatur
15.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex