Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veterinærtjenester As
Juridisk navn:  Veterinærtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41412848
Setesdalsvegen 830 Setesdalsvegen 830 Fax:
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 915903371
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.96%
Resultat  
  
-252.17%
Egenkapital  
  
-66.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 93.000 464.000 437.000 443.000 36.000
Resultat: -35.000 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Egenkapital: 18.000 53.000 37.000 46.000 5.000
Regnskap for  Veterinærtjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 93.000 464.000 437.000 443.000 36.000
Driftskostnader -129.000 -441.000 -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat -35.000 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Skattekostnad 0 -6.000 0 -6.000 0
Årsresultat -35.000 17.000 -9.000 41.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 29.000
Sum omløpsmidler 68.000 99.000 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 68.000 99.000 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 23.000 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 18.000 53.000 37.000 46.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 45.000 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 98.000 86.000 111.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.000 464.000 416.000 443.000 36.000
Andre inntekter 1.000 0 21.000 0 0
Driftsinntekter 93.000 464.000 437.000 443.000 36.000
Varekostnad -8.000 -132.000 -96.000 -148.000 -6.000
Lønninger -96.000 -230.000 -201.000 -150.000 -20.000
Avskrivning 0 0 -6.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -79.000 -143.000 -88.000 -28.000
Driftskostnader -129.000 -441.000 -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat -35.000 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 17.000 -9.000 41.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 19.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 19.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 15.000 7.000 4.000
Andre fordringer 4.000 2.000 6.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 94.000 64.000 56.000 21.000
Sum omløpsmidler 68.000 99.000 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 68.000 99.000 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 23.000 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 18.000 53.000 37.000 46.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 5.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 13.000 20.000 28.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 27.000 29.000 32.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 45.000 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 98.000 86.000 111.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 54.000 37.000 27.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2 1.8 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2 1.8 1.4 0.6
Soliditet 26.5 54.1 4 41.4 9.3
Resultatgrad -37.6 5 -2.3 10.6 -52.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8 0.8 1.3 1.4 9.8
Total kapitalrentabilitet -51.5 23.5 -11.6 42.3 -35.2
Signatur
26.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex