Viafilm AS
Juridisk navn:  Viafilm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90723063
St. Olavs Gate 3B Holbergs Gate 19 Fax:
0165 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987834978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.25%
Resultat  
  
-794.66%
Egenkapital  
  
-379.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.900.000 28.161.000 38.973.000 16.903.000 7.798.000
Resultat: -1.820.000 262.000 -359.000 442.000 249.000
Egenkapital: -1.340.000 479.000 285.000 641.000 311.000
Regnskap for  Viafilm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.900.000 28.161.000 38.973.000 16.903.000 7.798.000
Driftskostnader -3.313.000 -27.865.000 -39.337.000 -16.464.000 -7.552.000
Driftsresultat -1.413.000 296.000 -364.000 439.000 247.000
Finansinntekter 54.000 139.000 8.000 4.000 4.000
Finanskostnader -461.000 -174.000 -3.000 0 -2.000
Finans -407.000 -35.000 5.000 4.000 2.000
Resultat før skatt -1.820.000 262.000 -359.000 442.000 249.000
Skattekostnad 1.000 -69.000 3.000 -112.000 -73.000
Årsresultat -1.819.000 193.000 -356.000 330.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.322.000 6.410.000 116.000 16.000 30.000
Sum omløpsmidler 12.051.000 9.129.000 64.922.000 21.970.000 25.579.000
Sum eiendeler 16.373.000 15.539.000 65.038.000 21.986.000 25.609.000
Sum opptjent egenkapital -1.440.000 379.000 185.000 541.000 211.000
Sum egenkapital -1.340.000 479.000 285.000 641.000 311.000
Sum langsiktig gjeld 10.335.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.378.000 15.059.000 64.753.000 21.344.000 25.297.000
Sum gjeld og egenkapital 16.373.000 15.539.000 65.038.000 21.985.000 25.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.433.000 28.159.000 38.962.000 16.903.000 7.762.000
Andre inntekter 467.000 3.000 11.000 0 36.000
Driftsinntekter 1.900.000 28.161.000 38.973.000 16.903.000 7.798.000
Varekostnad -1.493.000 -25.360.000 -37.904.000 -15.903.000 -6.260.000
Lønninger 17.000 -1.143.000 -159.000 -79.000 -388.000
Avskrivning -44.000 -44.000 -12.000 -14.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.793.000 -1.318.000 -1.262.000 -468.000 -883.000
Driftskostnader -3.313.000 -27.865.000 -39.337.000 -16.464.000 -7.552.000
Driftsresultat -1.413.000 296.000 -364.000 439.000 247.000
Finansinntekter 54.000 139.000 8.000 4.000 4.000
Finanskostnader -461.000 -174.000 -3.000 0 -2.000
Finans -407.000 -35.000 5.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.819.000 193.000 -356.000 330.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.277.000 6.322.000 7.000 4.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 89.000 109.000 12.000 26.000
Sum varige driftsmidler 44.000 89.000 109.000 12.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.322.000 6.410.000 116.000 16.000 30.000
Varebeholdning 7.801.000 2.717.000 54.254.000 19.817.000 24.331.000
Kundefordringer 1.132.000 0 666.000 390.000 7.000
Andre fordringer 1.108.000 3.951.000 1.357.000 555.000 674.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.010.000 2.461.000 8.645.000 1.207.000 567.000
Sum omløpsmidler 12.051.000 9.129.000 64.922.000 21.970.000 25.579.000
Sum eiendeler 16.373.000 15.539.000 65.038.000 21.986.000 25.609.000
Sum opptjent egenkapital -1.440.000 379.000 185.000 541.000 211.000
Sum egenkapital -1.340.000 479.000 285.000 641.000 311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.335.000 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.498.000 5.957.000 3.817.000 3.561.000 845.000
Betalbar skatt 0 61.000 11.000 112.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 179.000 93.000 3.201.000 -290.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.701.000 8.948.000 57.725.000 17.961.000 24.396.000
Sum kortsiktig gjeld 7.378.000 15.059.000 64.753.000 21.344.000 25.297.000
Sum gjeld og egenkapital 16.373.000 15.539.000 65.038.000 21.985.000 25.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.673.000 -5.930.000 169.000 626.000 282.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.6 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1
Soliditet -8.2 3.1 0.4 2.9 1.2
Resultatgrad -74.4 1.1 -0.9 2.6 3.2
Rentedekningsgrad -3.1 1.7 -121.3 125.5
Gjeldsgrad -13.2 31.4 227.2 33.3 81.3
Total kapitalrentabilitet -8.3 2.8 -0.5 2 1.0
Signatur
14.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex