Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viagram AS
Juridisk navn:  Viagram AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22608730
Kitty Kiellands Vei 15H Torggata 16 Fax: 22477978
1344 Haslum 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888656782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
750%
Resultat  
  
1550%
Egenkapital  
  
165.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 68.000 8.000 56.000 79.000 28.000
Resultat: 58.000 -4.000 42.000 21.000 6.000
Egenkapital: 23.000 -35.000 -30.000 -73.000 -94.000
Regnskap for  Viagram AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 68.000 8.000 56.000 79.000 28.000
Driftskostnader -11.000 -12.000 -14.000 -13.000 -22.000
Driftsresultat 58.000 -4.000 42.000 66.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -45.000 0
Finans 0 -45.000 0
Resultat før skatt 58.000 -4.000 42.000 21.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 58.000 -4.000 42.000 21.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 54.000 55.000 53.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 54.000 55.000 53.000 1.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -135.000 -130.000 -173.000 -194.000
Sum egenkapital 23.000 -35.000 -30.000 -73.000 -94.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 22.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 53.000 51.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 55.000 54.000 0 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 8.000 56.000 79.000 25.000
Andre inntekter 62.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 68.000 8.000 56.000 79.000 28.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -12.000 -14.000 -13.000 -22.000
Driftskostnader -11.000 -12.000 -14.000 -13.000 -22.000
Driftsresultat 58.000 -4.000 42.000 66.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -45.000 0
Finans 0 -45.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 58.000 -4.000 42.000 21.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 50.000 50.000 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 5.000 3.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 54.000 55.000 53.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 54.000 55.000 53.000 1.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -135.000 -130.000 -173.000 -194.000
Sum egenkapital 23.000 -35.000 -30.000 -73.000 -94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 59.000 53.000 51.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 22.000 55.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 53.000 51.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 55.000 54.000 0 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 -4.000 0 -50.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0 0.1
Soliditet 42.6 -63.6 -55.6
Resultatgrad 85.3 -50.0 7 83.5 21.4
Rentedekningsgrad 1.5
Gjeldsgrad 1.3 -2.6 -2.8
Total kapitalrentabilitet 107.4 -7.3 77.8 1
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex