Viasea Shipping As
Juridisk navn:  Viasea Shipping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69209500
Solgaard Skog 144 Solgaard Skog 144 Fax: 69254255
1599 Moss 1599 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 984060386
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/20/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.96%
Resultat  
  
-181.27%
Egenkapital  
  
-7.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 287.020.000 193.990.000 180.230.000 113.133.000 50.950.000
Resultat: -14.081.000 17.326.000 2.907.000 79.000 -2.909.000
Egenkapital: 17.226.000 18.656.000 5.142.000 5.180.000 1.286.000
Regnskap for  Viasea Shipping As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 287.020.000 193.990.000 180.230.000 113.133.000 50.950.000
Driftskostnader -299.543.000 -177.643.000 -177.130.000 -112.980.000 -53.889.000
Driftsresultat -12.523.000 16.348.000 3.100.000 153.000 -2.938.000
Finansinntekter 4.617.000 6.716.000 1.901.000 1.251.000 647.000
Finanskostnader -6.174.000 -5.739.000 -2.094.000 -1.325.000 -617.000
Finans -1.557.000 977.000 -193.000 -74.000 30.000
Resultat før skatt -14.081.000 17.326.000 2.907.000 79.000 -2.909.000
Skattekostnad 3.098.000 -3.812.000 -642.000 -45.000 669.000
Årsresultat -10.983.000 13.514.000 2.264.000 34.000 -2.240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.570.000 115.000 58.000 132.000 793.000
Sum omløpsmidler 70.029.000 57.777.000 36.330.000 35.350.000 16.273.000
Sum eiendeler 71.599.000 57.892.000 36.388.000 35.482.000 17.066.000
Sum opptjent egenkapital 2.673.000 13.656.000 142.000 180.000 -1.714.000
Sum egenkapital 17.226.000 18.656.000 5.142.000 5.180.000 1.286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.372.000 39.236.000 31.245.000 30.302.000 15.781.000
Sum gjeld og egenkapital 71.598.000 57.892.000 36.387.000 35.482.000 17.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 282.331.000 193.990.000 180.230.000 113.133.000 50.239.000
Andre inntekter 4.689.000 0 0 711.000
Driftsinntekter 287.020.000 193.990.000 180.230.000 113.133.000 50.950.000
Varekostnad -281.216.000 -165.279.000 -166.295.000 -106.320.000 -48.185.000
Lønninger -4.917.000 -5.311.000 -4.418.000 -2.506.000 -2.478.000
Avskrivning -31.000 -13.000 -82.000 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.379.000 -7.040.000 -6.335.000 -4.063.000 -3.135.000
Driftskostnader -299.543.000 -177.643.000 -177.130.000 -112.980.000 -53.889.000
Driftsresultat -12.523.000 16.348.000 3.100.000 153.000 -2.938.000
Finansinntekter 4.617.000 6.716.000 1.901.000 1.251.000 647.000
Finanskostnader -6.174.000 -5.739.000 -2.094.000 -1.325.000 -617.000
Finans -1.557.000 977.000 -193.000 -74.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.983.000 13.514.000 2.264.000 34.000 -2.240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 403.000 22.000 15.000 585.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 49.000 80.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 82.000 173.000
Sum varige driftsmidler 49.000 80.000 0 82.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.118.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 1.570.000 115.000 58.000 132.000 793.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.337.000 36.793.000 23.786.000 20.317.000 11.916.000
Andre fordringer 18.237.000 12.098.000 9.599.000 8.166.000 4.050.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.454.000 8.885.000 2.945.000 2.124.000 307.000
Sum omløpsmidler 70.029.000 57.777.000 36.330.000 35.350.000 16.273.000
Sum eiendeler 71.599.000 57.892.000 36.388.000 35.482.000 17.066.000
Sum opptjent egenkapital 2.673.000 13.656.000 142.000 180.000 -1.714.000
Sum egenkapital 17.226.000 18.656.000 5.142.000 5.180.000 1.286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.800.000 7.751.000 2.951.000 1.500.000 9.800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 33.189.000 21.920.000 21.845.000 23.873.000 5.702.000
Betalbar skatt 3.790.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.675.000 486.000 351.000 205.000 142.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.708.000 5.289.000 6.098.000 4.724.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 54.372.000 39.236.000 31.245.000 30.302.000 15.781.000
Sum gjeld og egenkapital 71.598.000 57.892.000 36.387.000 35.482.000 17.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.657.000 18.541.000 5.085.000 5.048.000 492.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1.2 1
Soliditet 24.1 32.2 14.1 14.6 7.5
Resultatgrad -4.4 8.4 1.7 0.1 -5.8
Rentedekningsgrad -2.0 2.8 1.5 0.1 -4.8
Gjeldsgrad 3.2 2.1 6.1 5.8 12.3
Total kapitalrentabilitet -11.0 39.8 13.7 4 -13.4
Prokurister
14.10.2021
Prokura
Tvete Øivind Rino
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex