Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vicon Norway AS
Juridisk navn:  Vicon Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22741001
Munkerudtunet 10 Munkerudtunet 10 Fax: 22288501
1164 Oslo 1164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945871563
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/1/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.62%
Resultat  
  
6371.88%
Egenkapital  
  
3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.443.000 14.930.000 27.687.000 30.061.000 21.988.000
Resultat: 2.071.000 32.000 6.202.000 5.082.000 2.673.000
Egenkapital: 10.876.000 10.510.000 10.494.000 7.618.000 4.922.000
Regnskap for  Vicon Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.443.000 14.930.000 27.687.000 30.061.000 21.988.000
Driftskostnader -19.371.000 -14.828.000 -21.473.000 -24.967.000 -19.314.000
Driftsresultat 2.072.000 101.000 6.214.000 5.094.000 2.673.000
Finansinntekter 4.000 17.000 31.000 18.000 19.000
Finanskostnader -5.000 -86.000 -43.000 -31.000 -19.000
Finans -1.000 -69.000 -12.000 -13.000 0
Resultat før skatt 2.071.000 32.000 6.202.000 5.082.000 2.673.000
Skattekostnad -455.000 -16.000 -826.000 -887.000 -406.000
Årsresultat 1.616.000 16.000 5.376.000 4.196.000 2.267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 184.000 349.000 536.000 346.000
Sum omløpsmidler 15.261.000 13.068.000 16.967.000 13.319.000 8.964.000
Sum eiendeler 15.393.000 13.252.000 17.316.000 13.855.000 9.310.000
Sum opptjent egenkapital 10.636.000 10.270.000 10.254.000 7.378.000 4.682.000
Sum egenkapital 10.876.000 10.510.000 10.494.000 7.618.000 4.922.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.517.000 2.742.000 6.822.000 6.237.000 4.387.000
Sum gjeld og egenkapital 15.393.000 13.252.000 17.316.000 13.855.000 9.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.443.000 14.930.000 27.662.000 30.061.000 21.988.000
Andre inntekter 0 25.000 0 0
Driftsinntekter 21.443.000 14.930.000 27.687.000 30.061.000 21.988.000
Varekostnad -12.450.000 -8.455.000 -12.627.000 -17.148.000 -11.770.000
Lønninger -5.158.000 -4.835.000 -6.615.000 -5.598.000 -5.382.000
Avskrivning -74.000 -165.000 -187.000 -153.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.689.000 -1.373.000 -2.044.000 -2.068.000 -2.028.000
Driftskostnader -19.371.000 -14.828.000 -21.473.000 -24.967.000 -19.314.000
Driftsresultat 2.072.000 101.000 6.214.000 5.094.000 2.673.000
Finansinntekter 4.000 17.000 31.000 18.000 19.000
Finanskostnader -5.000 -86.000 -43.000 -31.000 -19.000
Finans -1.000 -69.000 -12.000 -13.000 0
Konsernbidrag -1.250.000 0 -2.500.000 -1.500.000 -1.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.616.000 16.000 5.376.000 4.196.000 2.267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 184.000 349.000 536.000 346.000
Sum varige driftsmidler 132.000 184.000 349.000 536.000 346.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 184.000 349.000 536.000 346.000
Varebeholdning 1.725.000 1.539.000 1.000.000 1.500.000 1.540.000
Kundefordringer 1.632.000 1.197.000 2.940.000 2.594.000 1.957.000
Andre fordringer 205.000 175.000 37.000 6.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.700.000 10.158.000 12.990.000 9.219.000 5.454.000
Sum omløpsmidler 15.261.000 13.068.000 16.967.000 13.319.000 8.964.000
Sum eiendeler 15.393.000 13.252.000 17.316.000 13.855.000 9.310.000
Sum opptjent egenkapital 10.636.000 10.270.000 10.254.000 7.378.000 4.682.000
Sum egenkapital 10.876.000 10.510.000 10.494.000 7.618.000 4.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.381.000 126.000 2.541.000 1.527.000 1.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 492.000 948.000 472.000 840.000 531.000
Betalbar skatt 455.000 16.000 826.000 887.000 406.000
Skyldig offentlige avgifter 1.243.000 777.000 1.760.000 1.846.000 1.458.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 946.000 875.000 1.224.000 1.137.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 4.517.000 2.742.000 6.822.000 6.237.000 4.387.000
Sum gjeld og egenkapital 15.393.000 13.252.000 17.316.000 13.855.000 9.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.744.000 10.326.000 10.145.000 7.082.000 4.577.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.8 2.5 2.1 2
Likviditetsgrad 2 3.0 4.2 2.3 1.9 1.7
Soliditet 70.7 79.3 60.6 5 52.9
Resultatgrad 9.7 0.7 22.4 16.9 12.2
Rentedekningsgrad 414.4 1.2 144.5 164.3 140.7
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 13.5 0.9 36.1 36.9 28.9
Signatur
03.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANDERSEN MURUD MARIT
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
03.02.2022
Prokura hver for seg
Andersen Murud Marit
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex