Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Victoria AS
Juridisk navn:  Victoria AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55508850
Leirvikflaten 5 Leirvikflaten 5 Fax: 55508851
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974685019
Aksjekapital: 1.287.000 NOK
Antall ansatte: 89
Etableringsdato: 6/8/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.35%
Resultat  
  
208.48%
Egenkapital  
  
16.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 153.342.000 157.027.000 149.875.000 130.076.000 119.328.000
Resultat: 8.656.000 2.806.000 360.000 3.889.000 -1.083.000
Egenkapital: 31.617.000 27.089.000 24.868.000 20.671.000 17.372.000
Regnskap for  Victoria AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 153.342.000 157.027.000 149.875.000 130.076.000 119.328.000
Driftskostnader -142.174.000 -152.085.000 -147.044.000 -124.022.000 -118.963.000
Driftsresultat 11.168.000 4.942.000 2.832.000 6.053.000 366.000
Finansinntekter 1.075.000 923.000 368.000 525.000 495.000
Finanskostnader -3.587.000 -3.058.000 -2.840.000 -2.689.000 -1.943.000
Finans -2.512.000 -2.135.000 -2.472.000 -2.164.000 -1.448.000
Resultat før skatt 8.656.000 2.806.000 360.000 3.889.000 -1.083.000
Skattekostnad -1.878.000 -586.000 39.000 -589.000 205.000
Årsresultat 6.778.000 2.221.000 399.000 3.299.000 -878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.516.000 8.492.000 6.658.000 8.315.000 7.126.000
Sum omløpsmidler 116.188.000 110.481.000 110.041.000 91.267.000 89.219.000
Sum eiendeler 125.704.000 118.973.000 116.699.000 99.582.000 96.345.000
Sum opptjent egenkapital 22.406.000 17.877.000 15.657.000 15.143.000 11.843.000
Sum egenkapital 31.617.000 27.089.000 24.868.000 20.671.000 17.372.000
Sum langsiktig gjeld 3.043.000 2.228.000 375.000 1.384.000 1.986.000
Sum kortsiktig gjeld 91.044.000 89.655.000 91.455.000 77.527.000 76.987.000
Sum gjeld og egenkapital 125.705.000 118.972.000 116.699.000 99.582.000 96.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.045.000 157.019.000 149.627.000 129.929.000 119.173.000
Andre inntekter 297.000 8.000 248.000 146.000 155.000
Driftsinntekter 153.342.000 157.027.000 149.875.000 130.076.000 119.328.000
Varekostnad -92.591.000 -101.398.000 -97.495.000 -80.073.000 -72.541.000
Lønninger -26.610.000 -27.224.000 -28.632.000 -25.764.000 -27.771.000
Avskrivning -1.386.000 -926.000 -839.000 -959.000 -885.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.587.000 -22.537.000 -20.078.000 -17.226.000 -17.766.000
Driftskostnader -142.174.000 -152.085.000 -147.044.000 -124.022.000 -118.963.000
Driftsresultat 11.168.000 4.942.000 2.832.000 6.053.000 366.000
Finansinntekter 1.075.000 923.000 368.000 525.000 495.000
Finanskostnader -3.587.000 -3.058.000 -2.840.000 -2.689.000 -1.943.000
Finans -2.512.000 -2.135.000 -2.472.000 -2.164.000 -1.448.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.778.000 2.221.000 399.000 3.299.000 -878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 362.000 73.000 88.000 1.084.000 1.686.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.705.000 5.971.000 4.121.000 4.765.000 2.974.000
Sum varige driftsmidler 6.705.000 5.971.000 4.121.000 4.765.000 2.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.448.000 2.448.000 2.448.000 2.466.000 2.466.000
Sum anleggsmidler 9.516.000 8.492.000 6.658.000 8.315.000 7.126.000
Varebeholdning 78.944.000 68.885.000 62.008.000 57.447.000 59.096.000
Kundefordringer 18.432.000 20.255.000 26.405.000 21.873.000 18.528.000
Andre fordringer 4.196.000 5.558.000 6.260.000 5.144.000 6.722.000
Sum investeringer 1.421.000 1.296.000 1.154.000 1.183.000 1.072.000
Kasse, bank 1.275.000 1.140.000 2.181.000 1.565.000 1.231.000
Sum omløpsmidler 116.188.000 110.481.000 110.041.000 91.267.000 89.219.000
Sum eiendeler 125.704.000 118.973.000 116.699.000 99.582.000 96.345.000
Sum opptjent egenkapital 22.406.000 17.877.000 15.657.000 15.143.000 11.843.000
Sum egenkapital 31.617.000 27.089.000 24.868.000 20.671.000 17.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 62.832.000 63.033.000 63.822.000 60.225.000 55.565.000
Sum langsiktig gjeld 3.043.000 2.228.000 375.000 1.384.000 1.986.000
Leverandørgjeld 10.810.000 12.360.000 14.017.000 6.375.000 13.978.000
Betalbar skatt 2.127.000 579.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.713.000 5.778.000 6.601.000 4.819.000 3.565.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.063.000 7.904.000 7.016.000 6.107.000 3.880.000
Sum kortsiktig gjeld 91.044.000 89.655.000 91.455.000 77.527.000 76.987.000
Sum gjeld og egenkapital 125.705.000 118.972.000 116.699.000 99.582.000 96.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.144.000 20.826.000 18.586.000 13.740.000 12.232.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4
Soliditet 25.2 22.8 21.3 20.8 1
Resultatgrad 7.3 3.1 1.9 4.7 0.3
Rentedekningsgrad 3.1 1.6 1 2.3 0.2
Gjeldsgrad 3.0 3.4 3.7 3.8 4.5
Total kapitalrentabilitet 9.7 4.9 2.7 6.6 0.9
Signatur
03.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.03.2022
Prokura
Jacobsen Gisle
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex