Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vidar Østre As
Juridisk navn:  Vidar Østre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91145190
Postboks 189 Askimveien 556 Fax: 69885604
1801 Askim 1859 Slitu
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 981443985
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Indre Østfold Regnskapsbyrå Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
20.26%
Resultat  
  
60.92%
Egenkapital  
  
-24.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.482.000 13.705.000 16.363.000 12.771.000 9.954.000
Resultat: 700.000 435.000 867.000 751.000 441.000
Egenkapital: 766.000 1.019.000 1.180.000 1.104.000 1.124.000
Regnskap for  Vidar Østre As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.482.000 13.705.000 16.363.000 12.771.000 9.954.000
Driftskostnader -15.716.000 -13.213.000 -15.425.000 -11.931.000 -9.470.000
Driftsresultat 767.000 493.000 938.000 840.000 484.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 -72.000 -90.000 -44.000
Finans -66.000 -58.000 -72.000 -90.000 -44.000
Resultat før skatt 700.000 435.000 867.000 751.000 441.000
Skattekostnad -154.000 -96.000 -191.000 -170.000 -93.000
Årsresultat 546.000 339.000 676.000 581.000 347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 690.000 632.000 651.000 901.000 1.082.000
Sum omløpsmidler 2.214.000 2.246.000 3.690.000 3.379.000 2.286.000
Sum eiendeler 2.904.000 2.878.000 4.341.000 4.280.000 3.368.000
Sum opptjent egenkapital 666.000 919.000 1.080.000 1.004.000 1.024.000
Sum egenkapital 766.000 1.019.000 1.180.000 1.104.000 1.124.000
Sum langsiktig gjeld 437.000 449.000 652.000 860.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.409.000 2.509.000 2.315.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.877.000 4.341.000 4.279.000 3.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.480.000 13.529.000 16.363.000 12.771.000 9.599.000
Andre inntekter 2.000 176.000 0 0 356.000
Driftsinntekter 16.482.000 13.705.000 16.363.000 12.771.000 9.954.000
Varekostnad -7.175.000 -5.926.000 -8.457.000 -5.847.000 -4.108.000
Lønninger -5.004.000 -4.567.000 -4.350.000 -3.726.000 -3.189.000
Avskrivning -300.000 -255.000 -250.000 -261.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.237.000 -2.465.000 -2.368.000 -2.097.000 -2.057.000
Driftskostnader -15.716.000 -13.213.000 -15.425.000 -11.931.000 -9.470.000
Driftsresultat 767.000 493.000 938.000 840.000 484.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -59.000 -72.000 -90.000 -44.000
Finans -66.000 -58.000 -72.000 -90.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -500.000 -600.000 -600.000 0
Årsresultat 546.000 339.000 676.000 581.000 347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 66.000 87.000 0 0 0
Driftsløsøre 625.000 545.000 651.000 901.000 1.082.000
Sum varige driftsmidler 690.000 632.000 651.000 901.000 1.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 690.000 632.000 651.000 901.000 1.082.000
Varebeholdning 85.000 45.000 40.000 30.000 26.000
Kundefordringer 1.604.000 806.000 2.402.000 3.224.000 1.553.000
Andre fordringer 266.000 236.000 219.000 73.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 258.000 1.159.000 1.029.000 51.000 606.000
Sum omløpsmidler 2.214.000 2.246.000 3.690.000 3.379.000 2.286.000
Sum eiendeler 2.904.000 2.878.000 4.341.000 4.280.000 3.368.000
Sum opptjent egenkapital 666.000 919.000 1.080.000 1.004.000 1.024.000
Sum egenkapital 766.000 1.019.000 1.180.000 1.104.000 1.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 21.000 35.000 58.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 167.000 0
Sum langsiktig gjeld 437.000 449.000 652.000 860.000 374.000
Leverandørgjeld 332.000 269.000 588.000 758.000 1.435.000
Betalbar skatt 174.000 110.000 214.000 193.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 757.000 626.000 638.000 576.000 262.000
Utbytte -800.000 -500.000 -600.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 404.000 1.069.000 621.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.409.000 2.509.000 2.315.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 2.905.000 2.877.000 4.341.000 4.279.000 3.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 837.000 1.181.000 1.064.000 415.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.5 1.4 1.2
Soliditet 26.4 35.4 27.2 25.8 33.4
Resultatgrad 4.7 3.6 5.7 6.6 4.9
Rentedekningsgrad 11.6 8.4 1 9.3 1
Gjeldsgrad 2.8 1.8 2.7 2.9 2
Total kapitalrentabilitet 26.4 17.2 21.6 19.6 14.4
Signatur
21.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex