Vidar Godø As
Juridisk navn:  Vidar Godø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70134200
Borgundvegen 691 Borgundvegen 691 Fax: 70125220
6017 Ålesund 6017 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 980648052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rs-Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.85%
Resultat  
  
-30.08%
Egenkapital  
  
-3.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.233.000 23.431.000 16.428.000 19.009.000 18.537.000
Resultat: 1.009.000 1.443.000 41.000 1.261.000 560.000
Egenkapital: 1.610.000 1.672.000 974.000 1.290.000 752.000
Regnskap for  Vidar Godø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.233.000 23.431.000 16.428.000 19.009.000 18.537.000
Driftskostnader -22.183.000 -21.938.000 -16.366.000 -17.722.000 -17.949.000
Driftsresultat 1.050.000 1.492.000 62.000 1.288.000 589.000
Finansinntekter 11.000 14.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -53.000 -63.000 -22.000 -32.000 -29.000
Finans -42.000 -49.000 -20.000 -26.000 -29.000
Resultat før skatt 1.009.000 1.443.000 41.000 1.261.000 560.000
Skattekostnad -241.000 -345.000 -18.000 -333.000 -152.000
Årsresultat 768.000 1.098.000 23.000 928.000 408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.294.000 1.497.000 1.200.000 1.018.000 796.000
Sum omløpsmidler 3.762.000 3.460.000 2.236.000 3.378.000 3.205.000
Sum eiendeler 5.056.000 4.957.000 3.436.000 4.396.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.572.000 874.000 1.190.000 652.000
Sum egenkapital 1.610.000 1.672.000 974.000 1.290.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 125.000 125.000 397.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 3.346.000 3.161.000 2.338.000 2.709.000 2.792.000
Sum gjeld og egenkapital 5.056.000 4.958.000 3.437.000 4.396.000 4.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.226.000 23.431.000 16.353.000 19.006.000 18.469.000
Andre inntekter 8.000 0 75.000 3.000 68.000
Driftsinntekter 23.233.000 23.431.000 16.428.000 19.009.000 18.537.000
Varekostnad -7.835.000 -8.569.000 -6.100.000 -6.943.000 -7.714.000
Lønninger -10.346.000 -9.353.000 -7.605.000 -7.776.000 -7.189.000
Avskrivning -348.000 -257.000 -170.000 -91.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.654.000 -3.759.000 -2.491.000 -2.912.000 -2.978.000
Driftskostnader -22.183.000 -21.938.000 -16.366.000 -17.722.000 -17.949.000
Driftsresultat 1.050.000 1.492.000 62.000 1.288.000 589.000
Finansinntekter 11.000 14.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -53.000 -63.000 -22.000 -32.000 -29.000
Finans -42.000 -49.000 -20.000 -26.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -215.000 0
Årsresultat 768.000 1.098.000 23.000 928.000 408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 78.000 49.000 67.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.118.000 896.000 842.000 532.000 92.000
Sum varige driftsmidler 1.118.000 896.000 842.000 532.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 89.000 523.000 309.000 420.000 654.000
Sum anleggsmidler 1.294.000 1.497.000 1.200.000 1.018.000 796.000
Varebeholdning 224.000 215.000 139.000 191.000 132.000
Kundefordringer 1.251.000 460.000 1.239.000 731.000 1.660.000
Andre fordringer 145.000 60.000 182.000 276.000 139.000
Sum investeringer 31.000 62.000 0 0 0
Kasse, bank 2.110.000 2.663.000 677.000 2.181.000 1.274.000
Sum omløpsmidler 3.762.000 3.460.000 2.236.000 3.378.000 3.205.000
Sum eiendeler 5.056.000 4.957.000 3.436.000 4.396.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.572.000 874.000 1.190.000 652.000
Sum egenkapital 1.610.000 1.672.000 974.000 1.290.000 752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 125.000 125.000 397.000 458.000
Leverandørgjeld 613.000 556.000 490.000 674.000 828.000
Betalbar skatt 230.000 374.000 0 350.000 159.000
Skyldig offentlige avgifter 1.280.000 1.111.000 888.000 799.000 688.000
Utbytte -100.000 0 0 -215.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.122.000 1.120.000 961.000 886.000 1.117.000
Sum kortsiktig gjeld 3.346.000 3.161.000 2.338.000 2.709.000 2.792.000
Sum gjeld og egenkapital 5.056.000 4.958.000 3.437.000 4.396.000 4.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 416.000 299.000 -102.000 669.000 413.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 1.2 1.1
Soliditet 31.8 33.7 28.3 29.3 18.8
Resultatgrad 4.5 6.4 0.4 6.8 3.2
Rentedekningsgrad 19.8 23.7 2.8 40.3 20.3
Gjeldsgrad 2.1 2 2.5 2.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 21.0 30.4 1.9 29.4 14.7
Signatur
31.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2021
Prokura
Godø Engeli Jorun
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex