Viddas AS
Juridisk navn:  Viddas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78926200
c/o Thor Aage Pedersen Bjørnegårdsvingen 11 Tanafjordveien 115 Fax: 78926201
1338 Sandvika 9845 Tana
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 989209027
Aksjekapital: 2.770.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
438.92%
Egenkapital  
  
-25.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.000 96.000 96.000 96.000 7.511.000
Resultat: 4.223.000 -1.246.000 8.101.000 5.303.000 11.589.000
Egenkapital: 107.732.000 144.542.000 146.501.000 139.766.000 140.130.000
Regnskap for  Viddas AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.000 96.000 96.000 96.000 7.511.000
Driftskostnader -605.000 -4.133.000 -242.000 -600.000 -1.457.000
Driftsresultat -557.000 -4.037.000 -146.000 -504.000 6.053.000
Finansinntekter 8.675.000 4.314.000 8.030.000 8.398.000 6.239.000
Finanskostnader -3.895.000 -1.523.000 217.000 -2.590.000 -704.000
Finans 4.780.000 2.791.000 8.247.000 5.808.000 5.535.000
Resultat før skatt 4.223.000 -1.246.000 8.101.000 5.303.000 11.589.000
Skattekostnad -1.009.000 -411.000 -826.000 -1.167.000 -465.000
Årsresultat 3.215.000 -1.657.000 7.275.000 4.137.000 11.124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.356.000 9.176.000 8.926.000 9.003.000 33.793.000
Sum omløpsmidler 129.463.000 138.463.000 141.044.000 135.938.000 133.113.000
Sum eiendeler 135.819.000 147.639.000 149.970.000 144.941.000 166.906.000
Sum opptjent egenkapital 104.962.000 141.772.000 143.731.000 136.996.000 137.230.000
Sum egenkapital 107.732.000 144.542.000 146.501.000 139.766.000 140.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.887.000
Sum kortsiktig gjeld 28.087.000 3.097.000 3.470.000 5.176.000 22.890.000
Sum gjeld og egenkapital 135.819.000 147.639.000 149.971.000 144.942.000 166.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 48.000 96.000 96.000 96.000 7.511.000
Driftsinntekter 48.000 96.000 96.000 96.000 7.511.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -605.000 -4.133.000 -242.000 -600.000 -1.457.000
Driftskostnader -605.000 -4.133.000 -242.000 -600.000 -1.457.000
Driftsresultat -557.000 -4.037.000 -146.000 -504.000 6.053.000
Finansinntekter 8.675.000 4.314.000 8.030.000 8.398.000 6.239.000
Finanskostnader -3.895.000 -1.523.000 217.000 -2.590.000 -704.000
Finans 4.780.000 2.791.000 8.247.000 5.808.000 5.535.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.215.000 -1.657.000 7.275.000 4.137.000 11.124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.356.000 6.356.000 6.106.000 6.183.000 30.973.000
Sum anleggsmidler 6.356.000 9.176.000 8.926.000 9.003.000 33.793.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 85.000 85.000 85.000
Andre fordringer 4.170.000 4.227.000 11.449.000 15.546.000 39.863.000
Sum investeringer 116.871.000 116.522.000 116.145.000 98.212.000 55.936.000
Kasse, bank 192.000 8.140.000 4.958.000 13.605.000 19.294.000
Sum omløpsmidler 129.463.000 138.463.000 141.044.000 135.938.000 133.113.000
Sum eiendeler 135.819.000 147.639.000 149.970.000 144.941.000 166.906.000
Sum opptjent egenkapital 104.962.000 141.772.000 143.731.000 136.996.000 137.230.000
Sum egenkapital 107.732.000 144.542.000 146.501.000 139.766.000 140.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.961.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.887.000
Leverandørgjeld 11.000 1.000 12.000 10.000 383.000
Betalbar skatt 1.002.000 326.000 674.000 769.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.113.000 2.769.000 2.784.000 4.397.000 22.507.000
Sum kortsiktig gjeld 28.087.000 3.097.000 3.470.000 5.176.000 22.890.000
Sum gjeld og egenkapital 135.819.000 147.639.000 149.971.000 144.942.000 166.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.376.000 135.366.000 137.574.000 130.762.000 110.223.000
Likviditetsgrad 1 4.6 44.7 40.6 26.3 5.8
Likviditetsgrad 2 4.6 44.7 40.6 26.3 5.8
Soliditet 79.3 97.9 97.7 96.4 8
Resultatgrad -1.160.4 -4.205.2 -152.1 80.6
Rentedekningsgrad -0.1 -2.7 0.7 -0.2 8.6
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.0 0.2 5.3 5.4 7.4
Signatur
30.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex