Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vidjenes AS
Juridisk navn:  Vidjenes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78984019
Postboks 304 J E Abrahamsens Veg 36 Fax:
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 964556393
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
-56.87%
Egenkapital  
  
5.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.481.000 40.222.000 38.888.000 32.709.000 39.044.000
Resultat: 4.369.000 10.131.000 9.751.000 5.134.000 10.584.000
Egenkapital: 66.574.000 63.166.000 55.271.000 47.666.000 43.561.000
Regnskap for  Vidjenes AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.481.000 40.222.000 38.888.000 32.709.000 39.044.000
Driftskostnader -35.819.000 -29.588.000 -28.330.000 -27.368.000 -27.788.000
Driftsresultat 5.662.000 10.634.000 10.557.000 5.340.000 11.257.000
Finansinntekter 90.000 77.000 150.000 531.000 130.000
Finanskostnader -1.383.000 -580.000 -956.000 -738.000 -803.000
Finans -1.293.000 -503.000 -806.000 -207.000 -673.000
Resultat før skatt 4.369.000 10.131.000 9.751.000 5.134.000 10.584.000
Skattekostnad -962.000 -2.235.000 -2.146.000 -1.030.000 -2.380.000
Årsresultat 3.408.000 7.895.000 7.605.000 4.104.000 8.203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.485.000 72.629.000 75.852.000 64.809.000 55.338.000
Sum omløpsmidler 26.094.000 25.789.000 15.887.000 19.318.000 30.771.000
Sum eiendeler 90.579.000 98.418.000 91.739.000 84.127.000 86.109.000
Sum opptjent egenkapital 66.424.000 63.016.000 55.121.000 47.516.000 43.411.000
Sum egenkapital 66.574.000 63.166.000 55.271.000 47.666.000 43.561.000
Sum langsiktig gjeld 3.270.000 27.669.000 28.499.000 31.770.000 35.164.000
Sum kortsiktig gjeld 20.736.000 7.582.000 7.970.000 4.692.000 7.384.000
Sum gjeld og egenkapital 90.580.000 98.417.000 91.740.000 84.128.000 86.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.926.000 39.518.000 37.671.000 31.358.000 37.923.000
Andre inntekter 6.555.000 704.000 1.216.000 1.350.000 1.121.000
Driftsinntekter 41.481.000 40.222.000 38.888.000 32.709.000 39.044.000
Varekostnad -5.000 0 0
Lønninger -2.777.000 -14.747.000 -13.649.000 -11.975.000 -13.688.000
Avskrivning -1.043.000 -2.706.000 -2.784.000 -2.601.000 -2.571.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.999.000 -12.135.000 -11.892.000 -12.792.000 -11.529.000
Driftskostnader -35.819.000 -29.588.000 -28.330.000 -27.368.000 -27.788.000
Driftsresultat 5.662.000 10.634.000 10.557.000 5.340.000 11.257.000
Finansinntekter 90.000 77.000 150.000 531.000 130.000
Finanskostnader -1.383.000 -580.000 -956.000 -738.000 -803.000
Finans -1.293.000 -503.000 -806.000 -207.000 -673.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.408.000 7.895.000 7.605.000 4.104.000 8.203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.683.000 12.676.000 13.190.000 13.704.000 7.764.000
Fast eiendom 3.497.000 3.497.000 3.497.000 3.497.000 3.497.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 229.000 315.000 417.000 538.000
Sum varige driftsmidler 50.794.000 57.677.000 60.130.000 35.159.000 31.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.009.000 2.275.000 2.532.000 15.947.000 15.940.000
Sum anleggsmidler 64.485.000 72.629.000 75.852.000 64.809.000 55.338.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.753.000 0 5.000 2.000
Andre fordringer 1.597.000 700.000 1.214.000 1.344.000 1.121.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.744.000 25.089.000 14.672.000 17.970.000 29.648.000
Sum omløpsmidler 26.094.000 25.789.000 15.887.000 19.318.000 30.771.000
Sum eiendeler 90.579.000 98.418.000 91.739.000 84.127.000 86.109.000
Sum opptjent egenkapital 66.424.000 63.016.000 55.121.000 47.516.000 43.411.000
Sum egenkapital 66.574.000 63.166.000 55.271.000 47.666.000 43.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.270.000 3.018.000 3.223.000 3.398.000 3.696.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.836.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.270.000 27.669.000 28.499.000 31.770.000 35.164.000
Leverandørgjeld 5.475.000 756.000 2.359.000 1.026.000 941.000
Betalbar skatt 710.000 2.440.000 2.321.000 1.328.000 2.626.000
Skyldig offentlige avgifter 405.000 4.080.000 3.045.000 2.109.000 3.637.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 307.000 245.000 230.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 20.736.000 7.582.000 7.970.000 4.692.000 7.384.000
Sum gjeld og egenkapital 90.580.000 98.417.000 91.740.000 84.128.000 86.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.358.000 18.207.000 7.917.000 14.626.000 23.387.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.4 2 4.1 4.2
Likviditetsgrad 2 1.3 3.4 2 4.1 4.2
Soliditet 73.5 64.2 60.2 56.7 50.6
Resultatgrad 13.6 26.4 27.1 16.3 28.8
Rentedekningsgrad 4.1 18.3 1 7.2 1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 6.4 10.9 11.7 7 13.2
Signatur
29.06.2016
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER SAMMEN ELLER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex