Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vik Skysstasjon AS
Juridisk navn:  Vik Skysstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32161302
Holeveien 1741 Vik Fax: 32161302
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 974676621
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.86%
Resultat  
  
41.95%
Egenkapital  
  
32.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.677.000 6.555.000 8.374.000 8.396.000 8.365.000
Resultat: 247.000 174.000 700.000 241.000 450.000
Egenkapital: 790.000 598.000 464.000 461.000 457.000
Regnskap for  Vik Skysstasjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.677.000 6.555.000 8.374.000 8.396.000 8.365.000
Driftskostnader -6.383.000 -6.323.000 -7.608.000 -8.105.000 -7.870.000
Driftsresultat 294.000 232.000 766.000 291.000 494.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -49.000 -58.000 -67.000 -52.000 -45.000
Finans -47.000 -58.000 -66.000 -51.000 -44.000
Resultat før skatt 247.000 174.000 700.000 241.000 450.000
Skattekostnad -54.000 -41.000 -157.000 -56.000 -108.000
Årsresultat 192.000 133.000 543.000 184.000 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 416.000 483.000 361.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 834.000 1.485.000 1.230.000 1.559.000
Sum eiendeler 1.592.000 1.250.000 1.968.000 1.591.000 2.049.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 498.000 364.000 361.000 357.000
Sum egenkapital 790.000 598.000 464.000 461.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 802.000 652.000 1.504.000 1.130.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.592.000 1.250.000 1.968.000 1.591.000 2.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.830.000 6.296.000 8.208.000 8.231.000 8.320.000
Andre inntekter 848.000 259.000 166.000 165.000 44.000
Driftsinntekter 6.677.000 6.555.000 8.374.000 8.396.000 8.365.000
Varekostnad -1.799.000 -1.873.000 -2.427.000 -2.574.000 -2.578.000
Lønninger -2.832.000 -2.783.000 -3.290.000 -3.826.000 -3.597.000
Avskrivning -175.000 -201.000 -164.000 -154.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.577.000 -1.466.000 -1.727.000 -1.551.000 -1.496.000
Driftskostnader -6.383.000 -6.323.000 -7.608.000 -8.105.000 -7.870.000
Driftsresultat 294.000 232.000 766.000 291.000 494.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -49.000 -58.000 -67.000 -52.000 -45.000
Finans -47.000 -58.000 -66.000 -51.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -540.000 -180.000 -350.000
Årsresultat 192.000 133.000 543.000 184.000 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 38.000 25.000 21.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 235.000 379.000 457.000 340.000 477.000
Sum varige driftsmidler 235.000 379.000 457.000 340.000 477.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 285.000 416.000 483.000 361.000 490.000
Varebeholdning 267.000 249.000 237.000 285.000 352.000
Kundefordringer 53.000 89.000 103.000 68.000 91.000
Andre fordringer 358.000 268.000 316.000 385.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 629.000 228.000 830.000 492.000 836.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 834.000 1.485.000 1.230.000 1.559.000
Sum eiendeler 1.592.000 1.250.000 1.968.000 1.591.000 2.049.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 498.000 364.000 361.000 357.000
Sum egenkapital 790.000 598.000 464.000 461.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 81.000 20.000 39.000 83.000 145.000
Betalbar skatt 67.000 53.000 161.000 65.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 337.000 315.000 410.000 421.000 395.000
Utbytte -540.000 -180.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 316.000 265.000 354.000 381.000 578.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 652.000 1.504.000 1.130.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.592.000 1.250.000 1.968.000 1.591.000 2.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 505.000 182.000 -19.000 100.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.8 0.8 0.8
Soliditet 49.6 47.8 23.6 2 22.3
Resultatgrad 4.4 3.5 9.1 3.5 5.9
Rentedekningsgrad 6.0 4.0 11.4 5.6 1
Gjeldsgrad 1.0 1.1 3.2 2.5 3.5
Total kapitalrentabilitet 18.6 18.6 3 18.4 24.2
Signatur
17.08.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex