Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vika Legesenter AS
Juridisk navn:  Vika Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70174560
Langelandsvegen 17 Langelandsvegen 17 Fax: 70174561
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 962330517
Aksjekapital: 1.181.475 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/21/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.68%
Resultat  
  
91.36%
Egenkapital  
  
85.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.998.000 3.713.000 4.101.000 4.167.000 3.983.000
Resultat: -138.000 -1.597.000 -13.000 240.000 119.000
Egenkapital: -166.000 -1.109.000 458.000 471.000 286.000
Regnskap for  Vika Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.998.000 3.713.000 4.101.000 4.167.000 3.983.000
Driftskostnader -4.133.000 -5.312.000 -4.114.000 -3.925.000 -3.863.000
Driftsresultat -135.000 -1.599.000 -13.000 243.000 120.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -2.000 -4.000 -3.000
Finans -4.000 1.000 0 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -138.000 -1.597.000 -13.000 240.000 119.000
Skattekostnad 30.000 0 -56.000 -31.000
Årsresultat -138.000 -1.567.000 -13.000 185.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 48.000 215.000 283.000 40.000
Sum omløpsmidler 807.000 568.000 854.000 688.000 666.000
Sum eiendeler 831.000 616.000 1.069.000 971.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -1.348.000 -1.210.000 358.000 371.000 186.000
Sum egenkapital -166.000 -1.109.000 458.000 471.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 191.000 1.072.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 806.000 654.000 611.000 501.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 830.000 616.000 1.069.000 972.000 706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000 325.000 536.000 385.000 408.000
Andre inntekter 3.606.000 3.388.000 3.565.000 3.782.000 3.575.000
Driftsinntekter 3.998.000 3.713.000 4.101.000 4.167.000 3.983.000
Varekostnad -486.000 -528.000 -597.000 -513.000 -545.000
Lønninger -2.174.000 -3.202.000 -2.006.000 -1.946.000 -1.888.000
Avskrivning -19.000 -150.000 -151.000 -134.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.454.000 -1.432.000 -1.360.000 -1.332.000 -1.426.000
Driftskostnader -4.133.000 -5.312.000 -4.114.000 -3.925.000 -3.863.000
Driftsresultat -135.000 -1.599.000 -13.000 243.000 120.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -2.000 -4.000 -3.000
Finans -4.000 1.000 0 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -138.000 -1.567.000 -13.000 185.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 13.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 43.000 194.000 271.000 14.000
Sum varige driftsmidler 24.000 43.000 194.000 271.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 48.000 215.000 283.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 507.000 201.000 227.000 120.000 97.000
Andre fordringer 33.000 58.000 34.000 17.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 267.000 308.000 593.000 551.000 543.000
Sum omløpsmidler 807.000 568.000 854.000 688.000 666.000
Sum eiendeler 831.000 616.000 1.069.000 971.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -1.348.000 -1.210.000 358.000 371.000 186.000
Sum egenkapital -166.000 -1.109.000 458.000 471.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 191.000 1.072.000 0 0 0
Leverandørgjeld 484.000 198.000 285.000 181.000 136.000
Betalbar skatt 9.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 243.000 138.000 113.000 111.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 213.000 179.000 165.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 654.000 611.000 501.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 830.000 616.000 1.069.000 972.000 706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 -86.000 243.000 187.000 246.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.4 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.4 1.4 1.6
Soliditet -20.0 -179.7 42.8 48.5 40.5
Resultatgrad -3.4 -43.1 -0.3 5.8 3
Rentedekningsgrad -27.0 -1.599.0 -6.5 60.8 4
Gjeldsgrad -6.0 -1.6 1.3 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -16.1 -258.8 25.2 17.3
Signatur
01.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex