Vikedal Camping AS
Juridisk navn:  Vikedal Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97684878
Postboks 90 Fax:
5586 Vikedal 5583 Vikedal
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 870986602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ølen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
153.43%
Resultat  
  
20580%
Egenkapital  
  
56.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.182.000 861.000 784.000 787.000 744.000
Resultat: 1.034.000 5.000 15.000 68.000 97.000
Egenkapital: 2.239.000 1.433.000 1.429.000 1.417.000 1.364.000
Regnskap for  Vikedal Camping AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.182.000 861.000 784.000 787.000 744.000
Driftskostnader -1.105.000 -837.000 -750.000 -704.000 -644.000
Driftsresultat 1.077.000 24.000 33.000 84.000 100.000
Finansinntekter 59.000 117.000 128.000 118.000 124.000
Finanskostnader -103.000 -136.000 -146.000 -133.000 -127.000
Finans -44.000 -19.000 -18.000 -15.000 -3.000
Resultat før skatt 1.034.000 5.000 15.000 68.000 97.000
Skattekostnad -227.000 -1.000 -4.000 -15.000 -22.000
Årsresultat 806.000 4.000 12.000 53.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.590.000 1.240.000 1.004.000 1.048.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 3.558.000 3.186.000 3.340.000 3.362.000 3.369.000
Sum eiendeler 8.148.000 4.426.000 4.344.000 4.410.000 4.446.000
Sum opptjent egenkapital 2.139.000 1.333.000 1.329.000 1.317.000 1.264.000
Sum egenkapital 2.239.000 1.433.000 1.429.000 1.417.000 1.364.000
Sum langsiktig gjeld 2.791.000 2.801.000 2.842.000 2.919.000 2.840.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 193.000 73.000 74.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 8.148.000 4.427.000 4.344.000 4.410.000 4.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 48.000 784.000 787.000 744.000
Andre inntekter 2.180.000 813.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.182.000 861.000 784.000 787.000 744.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -230.000 -107.000 -44.000 -52.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -730.000 -706.000 -652.000 -589.000
Driftskostnader -1.105.000 -837.000 -750.000 -704.000 -644.000
Driftsresultat 1.077.000 24.000 33.000 84.000 100.000
Finansinntekter 59.000 117.000 128.000 118.000 124.000
Finanskostnader -103.000 -136.000 -146.000 -133.000 -127.000
Finans -44.000 -19.000 -18.000 -15.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 806.000 4.000 12.000 53.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.087.000 852.000 868.000 885.000 903.000
Maskiner anlegg 109.000 136.000 147.000
Driftsløsøre 476.000 361.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.563.000 1.213.000 977.000 1.021.000 1.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 4.590.000 1.240.000 1.004.000 1.048.000 1.077.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -6.000 177.000 179.000 181.000 128.000
Andre fordringer 1.855.000 1.803.000 3.269.000 3.211.000 3.241.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 286.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.558.000 3.186.000 3.340.000 3.362.000 3.369.000
Sum eiendeler 8.148.000 4.426.000 4.344.000 4.410.000 4.446.000
Sum opptjent egenkapital 2.139.000 1.333.000 1.329.000 1.317.000 1.264.000
Sum egenkapital 2.239.000 1.433.000 1.429.000 1.417.000 1.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 244.000 16.000 16.000 16.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.791.000 2.801.000 2.842.000 2.919.000 2.840.000
Leverandørgjeld 106.000 276.000 74.000 45.000 124.000
Betalbar skatt 1.000 4.000 16.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter -99.000 -22.000 -22.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.013.000 14.000 18.000 35.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 193.000 73.000 74.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 8.148.000 4.427.000 4.344.000 4.410.000 4.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 440.000 2.993.000 3.267.000 3.288.000 3.127.000
Likviditetsgrad 1 1.1 16.5 45.8 45.4 13.9
Likviditetsgrad 2 1.1 16.5 45.8 45.4 13.9
Soliditet 27.5 32.4 32.9 32.1 30.7
Resultatgrad 49.4 2.8 4.2 10.7 13.4
Rentedekningsgrad 10.5 0.2 0.2 0.6 0.8
Gjeldsgrad 2.6 2.1 2 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 13.9 3.2 3.7 4.6 5
Signatur
08.07.2021
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex