Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Anlegg Og Transport As
Juridisk navn:  Viken Anlegg Og Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99487313
Teglveien 21A Teglveien 21A Fax: 64940131
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 991633103
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/19/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ski Konsulentbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.63%
Resultat  
  
18.03%
Egenkapital  
  
-10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.856.000 2.659.000 2.000 401.000 124.000
Resultat: 694.000 588.000 208.000 367.000 -116.000
Egenkapital: 493.000 551.000 526.000 367.000 93.000
Regnskap for  Viken Anlegg Og Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.856.000 2.659.000 2.000 401.000 124.000
Driftskostnader -4.154.000 -2.070.000 -293.000 -325.000 -263.000
Driftsresultat 703.000 588.000 -291.000 77.000 -139.000
Finansinntekter 0 500.000 300.000 23.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 -10.000 0
Finans -9.000 0 498.000 290.000 23.000
Resultat før skatt 694.000 588.000 208.000 367.000 -116.000
Skattekostnad -152.000 -129.000 -49.000 -93.000 158.000
Årsresultat 542.000 459.000 159.000 274.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 40.000 276.000 344.000 699.000
Sum omløpsmidler 3.796.000 1.754.000 829.000 893.000 101.000
Sum eiendeler 3.826.000 1.794.000 1.105.000 1.237.000 800.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 99.000 74.000 -85.000 -359.000
Sum egenkapital 493.000 551.000 526.000 367.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 45.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.297.000 1.199.000 579.000 870.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 3.826.000 1.795.000 1.105.000 1.237.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.856.000 2.523.000 0 60.000 122.000
Andre inntekter 136.000 2.000 341.000 2.000
Driftsinntekter 4.856.000 2.659.000 2.000 401.000 124.000
Varekostnad -1.876.000 -267.000 0 0 -59.000
Lønninger -1.686.000 -1.699.000 0 0 0
Avskrivning -10.000 -6.000 -19.000 -60.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -582.000 -98.000 -274.000 -265.000 -99.000
Driftskostnader -4.154.000 -2.070.000 -293.000 -325.000 -263.000
Driftsresultat 703.000 588.000 -291.000 77.000 -139.000
Finansinntekter 0 500.000 300.000 23.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 -10.000 0
Finans -9.000 0 498.000 290.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 0 0 0
Årsresultat 542.000 459.000 159.000 274.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 65.000 158.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 177.000 190.000 223.000
Driftsløsøre 30.000 40.000 83.000 89.000 318.000
Sum varige driftsmidler 30.000 40.000 260.000 279.000 541.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 40.000 276.000 344.000 699.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.093.000 0 0 0 0
Andre fordringer 231.000 107.000 41.000 19.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 204.000 73.000 52.000 33.000 21.000
Sum omløpsmidler 3.796.000 1.754.000 829.000 893.000 101.000
Sum eiendeler 3.826.000 1.794.000 1.105.000 1.237.000 800.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 99.000 74.000 -85.000 -359.000
Sum egenkapital 493.000 551.000 526.000 367.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 45.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.575.000 300.000 572.000 738.000 613.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 45.000 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 32.000 8.000 86.000 94.000
Betalbar skatt 160.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 124.000 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 753.000 541.000 0 46.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.297.000 1.199.000 579.000 870.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 3.826.000 1.795.000 1.105.000 1.237.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 499.000 555.000 250.000 23.000 -606.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.4 1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.4 1 0.1
Soliditet 12.9 30.7 47.6 29.7 11.6
Resultatgrad 14.5 22.1 19.2 -112.1
Rentedekningsgrad 78.1 -145.5 7.7
Gjeldsgrad 6.8 2.3 1.1 2.4 7.6
Total kapitalrentabilitet 18.4 32.8 18.9 30.5 -14.5
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex