Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Betong As
Juridisk navn:  Viken Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kveldroveien 7 Kveldroveien 7 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 923115013
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/18/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
110.66%
Resultat  
  
19.02%
Egenkapital  
  
1901.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 30.030.000 14.255.000
Resultat: 3.630.000 3.050.000
Egenkapital: 2.422.000 121.000
Regnskap for  Viken Betong As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 30.030.000 14.255.000
Driftskostnader -26.395.000 -11.198.000
Driftsresultat 3.636.000 3.057.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -8.000
Finans -5.000 -8.000
Resultat før skatt 3.630.000 3.050.000
Skattekostnad -799.000 -671.000
Årsresultat 2.831.000 2.379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 311.000 0
Sum omløpsmidler 8.131.000 8.030.000
Sum eiendeler 8.442.000 8.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 91.000
Sum egenkapital 2.422.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 26.000
Sum kortsiktig gjeld 6.021.000 7.883.000
Sum gjeld og egenkapital 8.443.000 8.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.030.000 14.255.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 30.030.000 14.255.000
Varekostnad -16.602.000 -8.558.000
Lønninger -6.748.000 -1.798.000
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.040.000 -842.000
Driftskostnader -26.395.000 -11.198.000
Driftsresultat 3.636.000 3.057.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -8.000
Finans -5.000 -8.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -1.000.000 0
Årsresultat 2.831.000 2.379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 49.000 0
Sum varige driftsmidler 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 0
Sum anleggsmidler 311.000 0
Varebeholdning 412.000 1.301.000
Kundefordringer 2.609.000 5.866.000
Andre fordringer 43.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.536.000 446.000
Sum omløpsmidler 8.131.000 8.030.000
Sum eiendeler 8.442.000 8.030.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 91.000
Sum egenkapital 2.422.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.463.000
Sum langsiktig gjeld 26.000
Leverandørgjeld 1.758.000 1.194.000
Betalbar skatt 848.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.107.000 741.000
Utbytte -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.308.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 6.021.000 7.883.000
Sum gjeld og egenkapital 8.443.000 8.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.110.000 147.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9
Soliditet 28.7 1.5
Resultatgrad 12.1 21.4
Rentedekningsgrad 606.0 382.1
Gjeldsgrad 2.5 65.4
Total kapitalrentabilitet 43.1 38.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex