Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Montasje As
Juridisk navn:  Viken Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kveldroveien 7 Kveldroveien 7 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 823114192
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 92
Etableringsdato: 6/18/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
335.67%
Resultat  
  
814.45%
Egenkapital  
  
673.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 113.776.000 26.115.000
Resultat: 6.280.000 -879.000
Egenkapital: 4.561.000 590.000
Regnskap for  Viken Montasje As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 113.776.000 26.115.000
Driftskostnader -107.456.000 -26.986.000
Driftsresultat 6.319.000 -872.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -41.000 -8.000
Finans -39.000 -8.000
Resultat før skatt 6.280.000 -879.000
Skattekostnad -1.383.000 -159.000
Årsresultat 4.897.000 -1.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.563.000 9.607.000
Sum omløpsmidler 16.728.000 28.061.000
Sum eiendeler 36.291.000 37.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.561.000 560.000
Sum egenkapital 4.561.000 590.000
Sum langsiktig gjeld 19.277.000 22.769.000
Sum kortsiktig gjeld 12.453.000 14.309.000
Sum gjeld og egenkapital 36.291.000 37.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.776.000 26.115.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 113.776.000 26.115.000
Varekostnad -73.531.000 -16.807.000
Lønninger -20.410.000 -5.634.000
Avskrivning -148.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.367.000 -4.545.000
Driftskostnader -107.456.000 -26.986.000
Driftsresultat 6.319.000 -872.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -41.000 -8.000
Finans -39.000 -8.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.897.000 -1.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 16.000 0
Driftsløsøre 1.311.000 61.000
Sum varige driftsmidler 1.327.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.236.000 9.546.000
Sum anleggsmidler 19.563.000 9.607.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.103.000 23.953.000
Andre fordringer 20.000 57.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.364.000 2.452.000
Sum omløpsmidler 16.728.000 28.061.000
Sum eiendeler 36.291.000 37.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.561.000 560.000
Sum egenkapital 4.561.000 590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.008.000 159.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 19.277.000 22.769.000
Leverandørgjeld 4.695.000 11.715.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.923.000 1.153.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 5.834.000 1.441.000
Sum kortsiktig gjeld 12.453.000 14.309.000
Sum gjeld og egenkapital 36.291.000 37.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.275.000 13.752.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2
Likviditetsgrad 2 1.3 2
Soliditet 12.6 1.6
Resultatgrad 5.6 -3.3
Rentedekningsgrad 154.1
Gjeldsgrad 7.0 62.8
Total kapitalrentabilitet 17.4 -2.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex