Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Næringseiendom As
Juridisk navn:  Viken Næringseiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95206687
c/o Moltzau Regnskap AS Postboks 158 Påls vei 7 Fax: 64938888
1541 Vestby 1445 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 983530222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moltzau Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.75%
Resultat  
  
-140.82%
Egenkapital  
  
-8.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.119.000 1.616.000 1.403.000 1.632.000 1.748.000
Resultat: -120.000 294.000 144.000 211.000 332.000
Egenkapital: 1.163.000 1.277.000 1.048.000 936.000 773.000
Regnskap for  Viken Næringseiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.119.000 1.616.000 1.403.000 1.632.000 1.748.000
Driftskostnader -1.241.000 -1.334.000 -1.264.000 -1.400.000 -1.418.000
Driftsresultat -122.000 283.000 138.000 232.000 330.000
Finansinntekter 18.000 22.000 15.000 0 24.000
Finanskostnader -16.000 -11.000 -9.000 -21.000 -22.000
Finans 2.000 11.000 6.000 -21.000 2.000
Resultat før skatt -120.000 294.000 144.000 211.000 332.000
Skattekostnad 6.000 -65.000 -32.000 -49.000 -86.000
Årsresultat -114.000 229.000 112.000 163.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 277.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.471.000 1.623.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Sum eiendeler 1.707.000 1.900.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 1.177.000 948.000 836.000 673.000
Sum egenkapital 1.163.000 1.277.000 1.048.000 936.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 204.000 237.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 339.000 386.000 229.000 1.232.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 1.706.000 1.900.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.119.000 1.616.000 1.403.000 1.632.000 1.708.000
Andre inntekter 0 0 0 40.000
Driftsinntekter 1.119.000 1.616.000 1.403.000 1.632.000 1.748.000
Varekostnad -16.000 -2.000 -14.000 0 0
Lønninger -1.006.000 -1.068.000 -1.038.000 -1.040.000 -1.183.000
Avskrivning -41.000 -37.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -227.000 -212.000 -360.000 -235.000
Driftskostnader -1.241.000 -1.334.000 -1.264.000 -1.400.000 -1.418.000
Driftsresultat -122.000 283.000 138.000 232.000 330.000
Finansinntekter 18.000 22.000 15.000 0 24.000
Finanskostnader -16.000 -11.000 -9.000 -21.000 -22.000
Finans 2.000 11.000 6.000 -21.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 229.000 112.000 163.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 236.000 277.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 236.000 277.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 236.000 277.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 117.000 60.000 194.000 0
Andre fordringer 1.169.000 1.296.000 1.080.000 1.662.000 1.112.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 210.000 137.000 312.000 281.000
Sum omløpsmidler 1.471.000 1.623.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Sum eiendeler 1.707.000 1.900.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 1.177.000 948.000 836.000 673.000
Sum egenkapital 1.163.000 1.277.000 1.048.000 936.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 204.000 237.000 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 68.000 68.000 192.000 126.000
Betalbar skatt 59.000 32.000 49.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 162.000 67.000 833.000 206.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 97.000 62.000 158.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 386.000 229.000 1.232.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 1.706.000 1.900.000 1.277.000 2.168.000 1.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.132.000 1.237.000 1.048.000 936.000 773.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.2 5.6 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 4.3 4.2 5.6 1.8 2.2
Soliditet 68.2 67.2 82.1 43.2 55.5
Resultatgrad -10.9 17.5 9.8 14.2 18.9
Rentedekningsgrad -7.6 25.7 15.3 1 1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.2 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet -6.1 16.1 1 10.7 25.4
Signatur
03.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2017
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex