Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Taxi As
Juridisk navn:  Viken Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22386937
Stensarmen 16 Stensarmen 16 Fax:
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 999255981
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/4/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Fgh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.25%
Resultat  
  
117.25%
Egenkapital  
  
101.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.790.000 137.507.000 134.219.000 206.487.000 268.478.000
Resultat: 1.231.000 -7.136.000 3.644.000 7.926.000 8.823.000
Egenkapital: 1.608.000 799.000 7.543.000 6.164.000 5.832.000
Regnskap for  Viken Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.790.000 137.507.000 134.219.000 206.487.000 268.478.000
Driftskostnader -90.668.000 -144.292.000 -131.013.000 -198.438.000 -259.084.000
Driftsresultat 1.122.000 -6.786.000 3.206.000 8.049.000 9.394.000
Finansinntekter 356.000 776.000 768.000 38.000 26.000
Finanskostnader -247.000 -1.125.000 -329.000 -161.000 -596.000
Finans 109.000 -349.000 439.000 -123.000 -570.000
Resultat før skatt 1.231.000 -7.136.000 3.644.000 7.926.000 8.823.000
Skattekostnad -14.000 392.000 -822.000 -2.028.000 -1.462.000
Årsresultat 1.217.000 -6.744.000 2.822.000 5.898.000 7.361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 844.000 1.800.000 2.855.000 5.004.000 2.689.000
Sum omløpsmidler 11.357.000 15.648.000 24.349.000 32.143.000 50.914.000
Sum eiendeler 12.201.000 17.448.000 27.204.000 37.147.000 53.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 699.000 7.443.000 6.064.000 5.732.000
Sum egenkapital 1.608.000 799.000 7.543.000 6.164.000 5.832.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 380.000
Sum kortsiktig gjeld 10.592.000 16.649.000 19.662.000 30.983.000 47.390.000
Sum gjeld og egenkapital 12.200.000 17.448.000 27.205.000 37.147.000 53.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.439.000 136.804.000 133.292.000 206.249.000 267.970.000
Andre inntekter 1.352.000 703.000 927.000 238.000 508.000
Driftsinntekter 91.790.000 137.507.000 134.219.000 206.487.000 268.478.000
Varekostnad -76.149.000 -117.486.000 -111.210.000 -166.720.000 -223.150.000
Lønninger -9.007.000 -13.848.000 -12.234.000 -16.825.000 -21.187.000
Avskrivning -303.000 -502.000 -612.000 -520.000 -568.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.209.000 -12.456.000 -6.957.000 -14.373.000 -14.179.000
Driftskostnader -90.668.000 -144.292.000 -131.013.000 -198.438.000 -259.084.000
Driftsresultat 1.122.000 -6.786.000 3.206.000 8.049.000 9.394.000
Finansinntekter 356.000 776.000 768.000 38.000 26.000
Finanskostnader -247.000 -1.125.000 -329.000 -161.000 -596.000
Finans 109.000 -349.000 439.000 -123.000 -570.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.217.000 -6.744.000 2.822.000 5.898.000 7.361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 799.000 831.000 439.000 778.000 143.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 511.000 1.025.000 1.414.000 1.603.000
Sum varige driftsmidler 45.000 511.000 1.025.000 1.414.000 1.603.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 459.000 1.392.000 2.812.000 943.000
Sum anleggsmidler 844.000 1.800.000 2.855.000 5.004.000 2.689.000
Varebeholdning 6.000 72.000 145.000 151.000 149.000
Kundefordringer 5.923.000 9.265.000 12.096.000 13.549.000 28.953.000
Andre fordringer 187.000 311.000 336.000 479.000 834.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 1.409.000 3.305.000 6.188.000 7.996.000
Sum omløpsmidler 11.357.000 15.648.000 24.349.000 32.143.000 50.914.000
Sum eiendeler 12.201.000 17.448.000 27.204.000 37.147.000 53.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.508.000 699.000 7.443.000 6.064.000 5.732.000
Sum egenkapital 1.608.000 799.000 7.543.000 6.164.000 5.832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.985.000 866.000 2.515.000 7.419.000 9.835.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 380.000
Leverandørgjeld 7.193.000 12.281.000 13.219.000 15.240.000 28.346.000
Betalbar skatt 0 0 0 913.000 1.727.000
Skyldig offentlige avgifter 654.000 1.127.000 1.079.000 1.637.000 2.482.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 761.000 2.376.000 2.849.000 5.773.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 10.592.000 16.649.000 19.662.000 30.983.000 47.390.000
Sum gjeld og egenkapital 12.200.000 17.448.000 27.205.000 37.147.000 53.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 765.000 -1.001.000 4.687.000 1.160.000 3.524.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.2 1 1.1
Soliditet 13.2 4.6 27.7 16.6 10.9
Resultatgrad 1.2 -4.9 2.4 3.9 3.5
Rentedekningsgrad 4.5 9.7 5 15.8
Gjeldsgrad 6.6 20.8 2.6 5 8.2
Total kapitalrentabilitet 12.1 -34.4 14.6 21.8 17.6
Signatur
28.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex