Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Utleiesenter As
Juridisk navn:  Vikersund Utleiesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skrettebergveien 65 Skrettebergveien 65 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 923113452
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.39%
Resultat  
  
124.51%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 218.000 203.000 71.000
Resultat: 25.000 -102.000 -23.000
Egenkapital: 150.000 125.000 227.000
Regnskap for  Vikersund Utleiesenter As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 218.000 203.000 71.000
Driftskostnader -191.000 -305.000 -94.000
Driftsresultat 27.000 -102.000 -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 25.000 -102.000 -23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 25.000 -102.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 709.000 1.486.000 1.930.000
Sum omløpsmidler 1.000 253.000 650.000
Sum eiendeler 710.000 1.739.000 2.580.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -125.000 -23.000
Sum egenkapital 150.000 125.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 1.550.000 2.350.000
Sum kortsiktig gjeld 560.000 64.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 1.739.000 2.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 176.000 71.000
Andre inntekter 46.000 26.000 0
Driftsinntekter 218.000 203.000 71.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -166.000 -228.000 -45.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000 -77.000 -49.000
Driftskostnader -191.000 -305.000 -94.000
Driftsresultat 27.000 -102.000 -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 25.000 -102.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 709.000 1.486.000 1.930.000
Sum varige driftsmidler 709.000 1.486.000 1.930.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 709.000 1.486.000 1.930.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.000 21.000 2.000
Andre fordringer 516.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000 132.000
Sum omløpsmidler 1.000 253.000 650.000
Sum eiendeler 710.000 1.739.000 2.580.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -125.000 -23.000
Sum egenkapital 150.000 125.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 528.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.550.000 2.350.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 61.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 64.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 1.739.000 2.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -559.000 189.000 647.000
Likviditetsgrad 1 4.0 216.7
Likviditetsgrad 2 4.0 216.7
Soliditet 21.1 7.2 8.8
Resultatgrad 12.4 -50.2 -32.4
Rentedekningsgrad 13.5
Gjeldsgrad 3.7 12.9 10.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 -5.9 -0.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex