Viking Adventure As
Juridisk navn:  Viking Adventure As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52804398
Sundgata 167A Sundgata 167A Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 922823618
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/24/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
61.92%
Resultat  
  
655.74%
Egenkapital  
  
19.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 7.372.000 4.553.000 1.763.000 0
Resultat: 461.000 61.000 -737.000 -1.614.000
Egenkapital: 1.181.000 991.000 943.000 -24.000
Regnskap for  Viking Adventure As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 7.372.000 4.553.000 1.763.000 0
Driftskostnader -6.914.000 -4.491.000 -2.236.000 -452.000
Driftsresultat 459.000 62.000 -473.000 -452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -264.000 -1.161.000
Finans 1.000 -1.000 -264.000 -1.161.000
Resultat før skatt 461.000 61.000 -737.000 -1.614.000
Skattekostnad -101.000 -13.000 105.000 102.000
Årsresultat 359.000 48.000 -632.000 -1.511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 337.000 228.000 383.000
Sum omløpsmidler 1.600.000 1.578.000 1.423.000 211.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.915.000 1.651.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -96.000 -143.000 -1.511.000
Sum egenkapital 1.181.000 991.000 943.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 764.000 924.000 707.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.915.000 1.651.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.062.000 3.445.000 1.052.000 0
Andre inntekter 1.311.000 1.108.000 712.000 0
Driftsinntekter 7.372.000 4.553.000 1.763.000 0
Varekostnad -3.811.000 -2.220.000 -711.000 0
Lønninger -1.143.000 -1.013.000 -570.000 -209.000
Avskrivning -43.000 -22.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.917.000 -1.236.000 -955.000 -243.000
Driftskostnader -6.914.000 -4.491.000 -2.236.000 -452.000
Driftsresultat 459.000 62.000 -473.000 -452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -264.000 -1.161.000
Finans 1.000 -1.000 -264.000 -1.161.000
Konsernbidrag -170.000 1.000.000 0
Utbytte 0
Årsresultat 359.000 48.000 -632.000 -1.511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 221.000 194.000 207.000 102.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 94.000 122.000 0
Sum varige driftsmidler 94.000 122.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 21.000 21.000 281.000
Sum anleggsmidler 345.000 337.000 228.000 383.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 12.000 85.000 98.000 23.000
Andre fordringer 78.000 9.000 92.000 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 480.000 400.000 199.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.600.000 1.578.000 1.423.000 211.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.915.000 1.651.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -96.000 -143.000 -1.511.000
Sum egenkapital 1.181.000 991.000 943.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 430.000 563.000 162.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 105.000 4.000 435.000 80.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 154.000 30.000 27.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 203.000 81.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 764.000 924.000 707.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.915.000 1.651.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 836.000 654.000 716.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 2.0 0.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 2.0 0.3
Soliditet 60.7 51.7 57.2
Resultatgrad 6.2 1.4 -26.8
Rentedekningsgrad 62.0 -1.8 -0.4
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.7 -25.8
Total kapitalrentabilitet 23.7 3.2 -28.7 -76.1
Signatur
12.10.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex