Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikinghest As
Juridisk navn:  Vikinghest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40611911
Jåttåveien 53 Jåttåveien 53 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999093701
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nygaard Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.3%
Resultat  
  
24.73%
Egenkapital  
  
-282.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 326.000 565.000 1.088.000 1.611.000 0
Resultat: -347.000 -461.000 -690.000 -341.000 0
Egenkapital: -224.000 123.000 583.000 -326.000 15.000
Regnskap for  Vikinghest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 326.000 565.000 1.088.000 1.611.000 0
Driftskostnader -656.000 -1.012.000 -1.721.000 -1.943.000 0
Driftsresultat -330.000 -448.000 -632.000 -332.000 0
Finansinntekter 1.000 5.000 3.000 0
Finanskostnader -16.000 -14.000 -63.000 -12.000 0
Finans -16.000 -13.000 -58.000 -9.000 0
Resultat før skatt -347.000 -461.000 -690.000 -341.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -347.000 -461.000 -690.000 -341.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 -7.000 29.000 0
Sum omløpsmidler 2.466.000 2.016.000 1.760.000 687.000 308.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.022.000 1.753.000 716.000 308.000
Sum opptjent egenkapital -1.856.000 -1.509.000 -1.049.000 -358.000 -17.000
Sum egenkapital -224.000 123.000 583.000 -326.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 2.460.000 1.635.000 1.635.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 264.000 -465.000 1.043.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 2.470.000 2.022.000 1.753.000 717.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000 542.000 969.000 1.459.000 0
Andre inntekter 23.000 119.000 152.000 0
Driftsinntekter 326.000 565.000 1.088.000 1.611.000 0
Varekostnad -63.000 -15.000 0 0
Lønninger -131.000 -506.000 -774.000 0
Avskrivning -2.000 -2.000 -21.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 -15.000 0 0
Andre driftskostnader -654.000 -816.000 -1.164.000 -1.165.000 0
Driftskostnader -656.000 -1.012.000 -1.721.000 -1.943.000 0
Driftsresultat -330.000 -448.000 -632.000 -332.000 0
Finansinntekter 1.000 5.000 3.000 0
Finanskostnader -16.000 -14.000 -63.000 -12.000 0
Finans -16.000 -13.000 -58.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -347.000 -461.000 -690.000 -341.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 6.000 -7.000 29.000 0
Sum varige driftsmidler 4.000 6.000 -7.000 29.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 6.000 -7.000 29.000 0
Varebeholdning 683.000 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 223.000 118.000 239.000 286.000
Andre fordringer 477.000 600.000 0 463.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 42.000 14.000 7.000
Sum omløpsmidler 2.466.000 2.016.000 1.760.000 687.000 308.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.022.000 1.753.000 716.000 308.000
Sum opptjent egenkapital -1.856.000 -1.509.000 -1.049.000 -358.000 -17.000
Sum egenkapital -224.000 123.000 583.000 -326.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.460.000 1.635.000 1.635.000 0 0
Leverandørgjeld 221.000 194.000 4.000 679.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 60.000 6.000 112.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 -475.000 252.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 264.000 -465.000 1.043.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 2.470.000 2.022.000 1.753.000 717.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.232.000 1.752.000 2.225.000 -356.000 14.000
Likviditetsgrad 1 10.5 7.6 -3.8 0.7 1
Likviditetsgrad 2 7.6 7.6 -3.8 0.7 1
Soliditet -9.1 6.1 33.3 -45.5 4.9
Resultatgrad -101.2 -79.3 -58.1 -20.6
Rentedekningsgrad -20.6 -27.7
Gjeldsgrad -12.0 15.4 2 -3.2 19.6
Total kapitalrentabilitet -13.4 -22.1 -35.8 -45.9 0
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex