Vikja AS
Juridisk navn:  Vikja AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47657465
Seljadalsvegen 17 Seljadalsvegen 17 Fax:
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 991436472
Aksjekapital: 1.060.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Sogn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.61%
Resultat  
  
34.08%
Egenkapital  
  
-76.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.986.000 2.082.000 2.096.000 2.211.000 2.405.000
Resultat: -236.000 -358.000 -324.000 -87.000 130.000
Egenkapital: 71.000 307.000 665.000 989.000 1.076.000
Regnskap for  Vikja AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.986.000 2.082.000 2.096.000 2.211.000 2.405.000
Driftskostnader -2.197.000 -2.416.000 -2.394.000 -2.276.000 -2.255.000
Driftsresultat -211.000 -334.000 -298.000 -65.000 150.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -27.000 -30.000 -26.000 -23.000
Finans -26.000 -24.000 -26.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt -236.000 -358.000 -324.000 -87.000 130.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -236.000 -358.000 -324.000 -87.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 474.000 521.000 495.000 537.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.325.000 1.782.000 1.759.000 1.657.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.799.000 2.303.000 2.254.000 2.194.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -753.000 -395.000 -71.000 16.000
Sum egenkapital 71.000 307.000 665.000 989.000 1.076.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 1.091.000 1.239.000 865.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 1.854.000 1.798.000 2.304.000 2.254.000 2.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.930.000 1.940.000 2.060.000 2.211.000 2.405.000
Andre inntekter 56.000 142.000 36.000 0 0
Driftsinntekter 1.986.000 2.082.000 2.096.000 2.211.000 2.405.000
Varekostnad -875.000 -797.000 -941.000 -1.132.000 -1.042.000
Lønninger -560.000 -493.000 -513.000 -380.000 -244.000
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -42.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -755.000 -940.000 -913.000 -854.000 -891.000
Driftskostnader -2.197.000 -2.416.000 -2.394.000 -2.276.000 -2.255.000
Driftsresultat -211.000 -334.000 -298.000 -65.000 150.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -27.000 -30.000 -26.000 -23.000
Finans -26.000 -24.000 -26.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -236.000 -358.000 -324.000 -87.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 494.000
Driftsløsøre 471.000 474.000 521.000 495.000 43.000
Sum varige driftsmidler 471.000 474.000 521.000 495.000 537.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 471.000 474.000 521.000 495.000 537.000
Varebeholdning 592.000 551.000 689.000 668.000 512.000
Kundefordringer 348.000 358.000 481.000 374.000 376.000
Andre fordringer 326.000 238.000 287.000 222.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 117.000 178.000 324.000 494.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.325.000 1.782.000 1.759.000 1.657.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.799.000 2.303.000 2.254.000 2.194.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -753.000 -395.000 -71.000 16.000
Sum egenkapital 71.000 307.000 665.000 989.000 1.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 291.000 300.000 281.000 280.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 739.000 348.000 729.000 498.000 286.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 28.000 38.000 32.000 26.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 415.000 191.000 56.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 1.091.000 1.239.000 865.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 1.854.000 1.798.000 2.304.000 2.254.000 2.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 543.000 894.000 939.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.4 2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 1.3 1.6
Soliditet 3.8 17.1 28.9 43.9 4
Resultatgrad -10.6 -16.0 -14.2 -2.9 6.2
Rentedekningsgrad -7.5 -12.4 -9.9 -2.5 6.5
Gjeldsgrad 25.1 4.9 2.5 1.3 1
Total kapitalrentabilitet -11.3 -18.4 -12.8 -2.7 7
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex