Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikran Fisk AS
Juridisk navn:  Vikran Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78472415
Vikranveien 1 Vikranveien 1 Fax: 78472615
9762 Kamøyvær 9762 Kamøyvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 979908407
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.36%
Resultat  
  
56.93%
Egenkapital  
  
-0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.260.000 2.145.000 2.560.000 14.392.000 3.587.000
Resultat: -143.000 -332.000 268.000 11.190.000 297.000
Egenkapital: 10.924.000 11.030.000 13.275.000 13.002.000 4.404.000
Regnskap for  Vikran Fisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.260.000 2.145.000 2.560.000 14.392.000 3.587.000
Driftskostnader -2.468.000 -2.632.000 -2.316.000 -3.259.000 -3.328.000
Driftsresultat -207.000 -487.000 245.000 11.133.000 259.000
Finansinntekter 65.000 155.000 25.000 58.000 38.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0
Finans 65.000 155.000 23.000 57.000 38.000
Resultat før skatt -143.000 -332.000 268.000 11.190.000 297.000
Skattekostnad 37.000 87.000 5.000 -2.591.000 -63.000
Årsresultat -106.000 -245.000 272.000 8.599.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 851.000 1.051.000 2.176.000 1.387.000 2.872.000
Sum omløpsmidler 11.633.000 13.615.000 13.668.000 14.704.000 2.216.000
Sum eiendeler 12.484.000 14.666.000 15.844.000 16.091.000 5.088.000
Sum opptjent egenkapital 10.674.000 10.780.000 13.025.000 12.752.000 4.154.000
Sum egenkapital 10.924.000 11.030.000 13.275.000 13.002.000 4.404.000
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 1.282.000 1.598.000 2.077.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 2.355.000 971.000 1.012.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 12.484.000 14.667.000 15.844.000 16.091.000 5.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.260.000 2.130.000 2.534.000 3.926.000 3.554.000
Andre inntekter 16.000 26.000 10.466.000 33.000
Driftsinntekter 2.260.000 2.145.000 2.560.000 14.392.000 3.587.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.607.000 -1.838.000 -1.632.000 -2.211.000 -1.931.000
Avskrivning -200.000 -200.000 -202.000 -311.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -661.000 -594.000 -482.000 -737.000 -1.030.000
Driftskostnader -2.468.000 -2.632.000 -2.316.000 -3.259.000 -3.328.000
Driftsresultat -207.000 -487.000 245.000 11.133.000 259.000
Finansinntekter 65.000 155.000 25.000 58.000 38.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0
Finans 65.000 155.000 23.000 57.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Årsresultat -106.000 -245.000 272.000 8.599.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.631.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 291.000 379.000 406.000 498.000 233.000
Sum varige driftsmidler 851.000 1.051.000 1.186.000 1.387.000 1.242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 990.000 0 0
Sum anleggsmidler 851.000 1.051.000 2.176.000 1.387.000 2.872.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 112.000
Andre fordringer 3.307.000 8.000 12.000 45.000 35.000
Sum investeringer 1.156.000 1.124.000 1.061.000 1.081.000 1.032.000
Kasse, bank 7.170.000 12.483.000 12.595.000 13.577.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 11.633.000 13.615.000 13.668.000 14.704.000 2.216.000
Sum eiendeler 12.484.000 14.666.000 15.844.000 16.091.000 5.088.000
Sum opptjent egenkapital 10.674.000 10.780.000 13.025.000 12.752.000 4.154.000
Sum egenkapital 10.924.000 11.030.000 13.275.000 13.002.000 4.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.021.000 1.282.000 1.598.000 2.077.000 184.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.021.000 1.282.000 1.598.000 2.077.000 184.000
Leverandørgjeld 26.000 21.000 0 0 39.000
Betalbar skatt 224.000 229.000 475.000 699.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 105.000 496.000 314.000 278.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 67.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 2.355.000 971.000 1.012.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 12.484.000 14.667.000 15.844.000 16.091.000 5.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.094.000 11.260.000 12.697.000 13.692.000 1.715.000
Likviditetsgrad 1 21.6 5.8 14.1 14.5 4.4
Likviditetsgrad 2 21.6 5.8 14.1 14.5 4.4
Soliditet 87.5 75.2 83.8 80.8 86.5
Resultatgrad -9.2 -22.7 9.6 77.4 7.2
Rentedekningsgrad 122.5 1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.1 -2.3 1.7 69.5 5.8
Signatur
13.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.01.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex