Vikten Skole
Juridisk navn:  Vikten Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76094631
v/ Bengt-Ole Henriksen Viktenveien 83 v/ Bengt-Ole Henriksen Viktenveien 83 Fax: 76093463
8382 Napp 8382 Napp
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 971549327
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.27%
Resultat  
  
246.15%
Egenkapital  
  
14.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.128.000 4.693.000 4.616.000 4.305.000 3.705.000
Resultat: 45.000 13.000 30.000 31.000 -420.000
Egenkapital: 349.000 304.000 291.000 261.000 230.000
Regnskap for  Vikten Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.128.000 4.693.000 4.616.000 4.305.000 3.705.000
Driftskostnader -5.082.000 -4.680.000 -4.587.000 -4.273.000 -4.125.000
Driftsresultat 46.000 14.000 30.000 31.000 -420.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 45.000 13.000 30.000 31.000 -420.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 13.000 30.000 31.000 -420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 375.000 163.000 144.000 169.000 229.000
Sum omløpsmidler 709.000 818.000 843.000 685.000 658.000
Sum eiendeler 1.084.000 981.000 987.000 854.000 887.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 304.000 291.000 261.000 230.000
Sum egenkapital 349.000 304.000 291.000 261.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 735.000 677.000 696.000 592.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.084.000 981.000 987.000 853.000 887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 4.305.000 0
Andre inntekter 5.128.000 4.693.000 4.616.000 0 3.705.000
Driftsinntekter 5.128.000 4.693.000 4.616.000 4.305.000 3.705.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.247.000 -3.844.000 -3.915.000 -3.607.000 -3.514.000
Avskrivning -88.000 -85.000 -87.000 -92.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -751.000 -585.000 -574.000 -519.000
Driftskostnader -5.082.000 -4.680.000 -4.587.000 -4.273.000 -4.125.000
Driftsresultat 46.000 14.000 30.000 31.000 -420.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 13.000 30.000 31.000 -420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 250.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 169.000 0
Driftsløsøre 126.000 163.000 144.000 0 229.000
Sum varige driftsmidler 375.000 163.000 144.000 169.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 375.000 163.000 144.000 169.000 229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 221.000 0 221.000 40.000 80.000
Andre fordringer 78.000 425.000 136.000 119.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 393.000 486.000 526.000 481.000
Sum omløpsmidler 709.000 818.000 843.000 685.000 658.000
Sum eiendeler 1.084.000 981.000 987.000 854.000 887.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 304.000 291.000 261.000 230.000
Sum egenkapital 349.000 304.000 291.000 261.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 106.000 93.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 177.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 735.000 571.000 602.000 415.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 735.000 677.000 696.000 592.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.084.000 981.000 987.000 853.000 887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 141.000 147.000 93.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 32.2 3 29.5 30.6 25.9
Resultatgrad 0.9 0.3 0.6 0.7 -11.3
Rentedekningsgrad 4 1 3
Gjeldsgrad 2.1 2.2 2.4 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.2 1.4 3 3.6 -47.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex