Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Villa Elvestrøm As
Juridisk navn:  Villa Elvestrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22561966
Skovveien 27 Skovveien 27 Fax: 22438940
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937782780
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: J & T Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.51%
Resultat  
  
-66.97%
Egenkapital  
  
4.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 158.000 301.000 482.000 537.000 663.000
Resultat: 36.000 109.000 69.000 76.000 6.000
Egenkapital: 623.000 595.000 509.000 457.000 403.000
Regnskap for  Villa Elvestrøm As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 158.000 301.000 482.000 537.000 663.000
Driftskostnader -121.000 -194.000 -415.000 -462.000 -679.000
Driftsresultat 36.000 107.000 67.000 74.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000
Finans 2.000 3.000 1.000 23.000
Resultat før skatt 36.000 109.000 69.000 76.000 6.000
Skattekostnad -8.000 -24.000 -17.000 -21.000 -9.000
Årsresultat 28.000 85.000 52.000 54.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 41.000 68.000 123.000 220.000
Sum omløpsmidler 590.000 667.000 745.000 409.000 198.000
Sum eiendeler 623.000 708.000 813.000 532.000 418.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 495.000 409.000 357.000 303.000
Sum egenkapital 623.000 595.000 509.000 457.000 403.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 304.000 74.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 708.000 813.000 531.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.000 45.000 276.000 351.000 422.000
Andre inntekter 13.000 256.000 206.000 186.000 240.000
Driftsinntekter 158.000 301.000 482.000 537.000 663.000
Varekostnad 0 -10.000 0 -11.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -38.000 -75.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -163.000 -367.000 -387.000 -593.000
Driftskostnader -121.000 -194.000 -415.000 -462.000 -679.000
Driftsresultat 36.000 107.000 67.000 74.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000
Finans 2.000 3.000 1.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 85.000 52.000 54.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 30.000 25.000 42.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 11.000 42.000 81.000 156.000
Sum varige driftsmidler 11.000 11.000 42.000 81.000 156.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 41.000 68.000 123.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 544.000 621.000 720.000 384.000 173.000
Sum omløpsmidler 590.000 667.000 745.000 409.000 198.000
Sum eiendeler 623.000 708.000 813.000 532.000 418.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 495.000 409.000 357.000 303.000
Sum egenkapital 623.000 595.000 509.000 457.000 403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0
Betalbar skatt 29.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 304.000 73.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 304.000 74.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 708.000 813.000 531.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 554.000 441.000 335.000 183.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.5 5.5 13.2
Likviditetsgrad 2 5.9 2.5 5.5 13.2
Soliditet 100.0 8 62.6 86.1 96.4
Resultatgrad 22.8 35.5 13.9 13.8 -2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 5.8 15.4 8.6 14.1 2.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex