Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vindafjord Legesenter As
Juridisk navn:  Vindafjord Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52767400
Vikevegen 32 Vikevegen 32 Fax:
5574 Skjold 5574 Skjold
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 916595832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.6%
Resultat  
  
-147.46%
Egenkapital  
  
-73.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.040.000 2.161.000 2.016.000 2.076.000 1.861.000
Resultat: -56.000 118.000 188.000 164.000 -55.000
Egenkapital: 17.000 64.000 222.000 75.000 90.000
Regnskap for  Vindafjord Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.040.000 2.161.000 2.016.000 2.076.000 1.861.000
Driftskostnader -2.096.000 -2.043.000 -1.828.000 -1.912.000 -1.916.000
Driftsresultat -56.000 118.000 188.000 164.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -56.000 118.000 188.000 164.000 -55.000
Skattekostnad 8.000 -26.000 -41.000 -29.000 5.000
Årsresultat -48.000 92.000 147.000 135.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 294.000 307.000 189.000 98.000 120.000
Sum omløpsmidler 645.000 430.000 487.000 352.000 278.000
Sum eiendeler 939.000 737.000 676.000 450.000 398.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 44.000 202.000 55.000 70.000
Sum egenkapital 17.000 64.000 222.000 75.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 9.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 923.000 664.000 445.000 367.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 736.000 676.000 450.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.040.000 2.161.000 2.016.000 2.076.000 1.861.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.040.000 2.161.000 2.016.000 2.076.000 1.861.000
Varekostnad -197.000 -180.000 -216.000 -286.000 -317.000
Lønninger -1.178.000 -1.116.000 -1.068.000 -1.039.000 -1.027.000
Avskrivning -87.000 -71.000 -35.000 -23.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -634.000 -676.000 -509.000 -564.000 -562.000
Driftskostnader -2.096.000 -2.043.000 -1.828.000 -1.912.000 -1.916.000
Driftsresultat -56.000 118.000 188.000 164.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -150.000 0
Årsresultat -48.000 92.000 147.000 135.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 180.000 267.000 189.000 98.000 120.000
Sum varige driftsmidler 180.000 267.000 189.000 98.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 294.000 307.000 189.000 98.000 120.000
Varebeholdning 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Kundefordringer 350.000 4.000 0 149.000 133.000
Andre fordringer 48.000 44.000 57.000 2.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 177.000 302.000 350.000 122.000 37.000
Sum omløpsmidler 645.000 430.000 487.000 352.000 278.000
Sum eiendeler 939.000 737.000 676.000 450.000 398.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 44.000 202.000 55.000 70.000
Sum egenkapital 17.000 64.000 222.000 75.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 9.000 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 9.000 8.000 0
Leverandørgjeld 51.000 66.000 98.000 36.000 84.000
Betalbar skatt 27.000 41.000 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 64.000 61.000 62.000 57.000
Utbytte -250.000 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 804.000 257.000 246.000 98.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 923.000 664.000 445.000 367.000 309.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 736.000 676.000 450.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -278.000 -234.000 42.000 -15.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.9 0.7 0.6
Soliditet 1.8 8.7 32.8 16.7 22.6
Resultatgrad -2.7 5.5 9.3 7.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 54.3 10.5 2 5 3.4
Total kapitalrentabilitet -6.0 16.0 27.8 36.4 -13.8
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex