Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vinkelveien 12 AS
Juridisk navn:  Vinkelveien 12 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rinnanveien 9 Rinnanveien 9 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 992073098
Aksjekapital: 106.400 NOK
Etableringsdato: 9/24/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.67%
Resultat  
  
16.07%
Egenkapital  
  
76.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 212.000 240.000 221.000 222.000 202.000
Resultat: 65.000 56.000 25.000 100.000 83.000
Egenkapital: 150.000 85.000 29.000 -16.000 -128.000
Regnskap for  Vinkelveien 12 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 212.000 240.000 221.000 222.000 202.000
Driftskostnader -107.000 -138.000 -154.000 -79.000 -70.000
Driftsresultat 105.000 102.000 66.000 143.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -46.000 -42.000 -43.000 -49.000
Finans -40.000 -46.000 -42.000 -43.000 -49.000
Resultat før skatt 65.000 56.000 25.000 100.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0 -22.000
Årsresultat 65.000 56.000 25.000 112.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.170.000 1.170.000 1.211.000 1.150.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 85.000 82.000 45.000 120.000 77.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.252.000 1.256.000 1.270.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -25.000 -81.000 -126.000 -238.000
Sum egenkapital 150.000 85.000 29.000 -16.000 -128.000
Sum langsiktig gjeld 991.000 1.054.000 1.112.000 1.172.000 1.229.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.253.000 1.255.000 1.270.000 1.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 0 222.000 202.000
Andre inntekter 212.000 0 221.000 0 0
Driftsinntekter 212.000 240.000 221.000 222.000 202.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -138.000 -154.000 -79.000 -70.000
Driftskostnader -107.000 -138.000 -154.000 -79.000 -70.000
Driftsresultat 105.000 102.000 66.000 143.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -46.000 -42.000 -43.000 -49.000
Finans -40.000 -46.000 -42.000 -43.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 56.000 25.000 112.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 55.000 55.000 35.000 23.000
Fast eiendom 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 40.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.170.000 1.170.000 1.211.000 1.150.000 1.137.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 0 34.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 42.000 45.000 79.000 43.000
Sum omløpsmidler 85.000 82.000 45.000 120.000 77.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.252.000 1.256.000 1.270.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -25.000 -81.000 -126.000 -238.000
Sum egenkapital 150.000 85.000 29.000 -16.000 -128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 110.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 991.000 1.054.000 1.112.000 1.172.000 1.229.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.253.000 1.255.000 1.270.000 1.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -32.000 -69.000 6.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.4 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.4 1.1 0.7
Soliditet 12.0 6.8 2.3 -1.3 -10.5
Resultatgrad 49.5 42.5 29.9 64.4 65.3
Rentedekningsgrad 2.6 2.2 1.6 3.3 2.7
Gjeldsgrad 7.4 13.7 42.3 -80.4 -10.5
Total kapitalrentabilitet 8.4 8.1 5.3 11.3 10.9
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex