Vinterbro Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Vinterbro Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432214
c/o Bjørklund Norge AS Postboks 254 Alnabru c/o Bjørklund Sjøskogenveien 7 Fax:
0614 Oslo 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 925472190
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/3/2020 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
172.88%
Resultat  
  
-954.29%
Egenkapital  
  
-3.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 4.418.000 1.619.000
Resultat: -299.000 35.000
Egenkapital: 314.000 327.000
Regnskap for  Vinterbro Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 4.418.000 1.619.000
Driftskostnader -4.692.000 -1.576.000
Driftsresultat -273.000 43.000
Finansinntekter
Finanskostnader -26.000 -8.000
Finans -26.000 -8.000
Resultat før skatt -299.000 35.000
Skattekostnad 66.000 -8.000
Årsresultat -233.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 134.000
Sum omløpsmidler 3.306.000 2.031.000
Sum eiendeler 3.400.000 2.165.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 27.000
Sum egenkapital 314.000 327.000
Sum langsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.085.000 1.834.000
Sum gjeld og egenkapital 3.399.000 2.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.418.000 1.619.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.418.000 1.619.000
Varekostnad -2.272.000 -835.000
Lønninger -1.205.000 -327.000
Avskrivning -41.000 -10.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.174.000 -404.000
Driftskostnader -4.692.000 -1.576.000
Driftsresultat -273.000 43.000
Finansinntekter
Finanskostnader -26.000 -8.000
Finans -26.000 -8.000
Konsernbidrag 221.000
Utbytte
Årsresultat -233.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 94.000 134.000
Sum varige driftsmidler 94.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 94.000 134.000
Varebeholdning 2.044.000 1.625.000
Kundefordringer 11.000 9.000
Andre fordringer 29.000 85.000
Sum investeringer
Kasse, bank 71.000 312.000
Sum omløpsmidler 3.306.000 2.031.000
Sum eiendeler 3.400.000 2.165.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 27.000
Sum egenkapital 314.000 327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 4.000
Leverandørgjeld 2.648.000 1.723.000
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 264.000 48.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 173.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 3.085.000 1.834.000
Sum gjeld og egenkapital 3.399.000 2.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2
Soliditet 9.2 15.1
Resultatgrad -6.2 2.7
Rentedekningsgrad -10.5 5.4
Gjeldsgrad 9.8 5.6
Total kapitalrentabilitet -8.0 2.0
Signatur
28.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.10.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex