Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Virvel As
Juridisk navn:  Virvel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90934493
Karlsrogata 6 Karlsrogata 6 Fax:
3257 Larvik 3257 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 975778452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.99%
Resultat  
  
-600%
Egenkapital  
  
-11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Resultat: -15.000 3.000 195.000 60.000 -5.000
Egenkapital: 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Regnskap for  Virvel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Driftskostnader -188.000 -180.000 -594.000 -197.000 -40.000
Driftsresultat -15.000 5.000 195.000 60.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 3.000 195.000 60.000 -5.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 0
Årsresultat -15.000 2.000 194.000 60.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum eiendeler 143.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 35.000 32.000 -162.000 -222.000
Sum egenkapital 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 8.000 122.000 220.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 143.000 254.000 158.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 99.000 724.000 257.000 35.000
Andre inntekter 83.000 87.000 65.000 0 0
Driftsinntekter 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Varekostnad -15.000 -30.000 -368.000 -144.000 0
Lønninger 0 0 -5.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -150.000 -226.000 -48.000 -40.000
Driftskostnader -188.000 -180.000 -594.000 -197.000 -40.000
Driftsresultat -15.000 5.000 195.000 60.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 2.000 194.000 60.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Varebeholdning 9.000 0 0 0
Kundefordringer 6.000 9.000 42.000 0
Andre fordringer 5.000 0 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 128.000 226.000 116.000 91.000
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum eiendeler 143.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 35.000 32.000 -162.000 -222.000
Sum egenkapital 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 0 30.000 13.000 12.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 7.000 91.000 207.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 8.000 122.000 220.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 143.000 254.000 158.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 135.000 133.000 -62.000 -122.000
Likviditetsgrad 1 5.1 17.9 2.1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 5.1 16.8 2.1 0.7 0.4
Soliditet 83.3 94.4 5 -39.2 -132.6
Resultatgrad -8.7 2.7 24.7 23.3 -14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9 -3.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet -10.4 2.1 76.8 3 -5.4
Signatur
22.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex