Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Virvel As
Juridisk navn:  Virvel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90934493
Karlsrogata 6 Karlsrogata 6 Fax:
3257 Larvik 3257 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 975778452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente AS
Utvikling:
Omsetning  
  
82.66%
Resultat  
  
380%
Egenkapital  
  
29.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 316.000 173.000 186.000 789.000 257.000
Resultat: 42.000 -15.000 3.000 195.000 60.000
Egenkapital: 155.000 120.000 135.000 132.000 -62.000
Regnskap for  Virvel As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 316.000 173.000 186.000 789.000 257.000
Driftskostnader -274.000 -188.000 -180.000 -594.000 -197.000
Driftsresultat 42.000 -15.000 5.000 195.000 60.000
Finansinntekter -2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 42.000 -15.000 3.000 195.000 60.000
Skattekostnad -7.000 -1.000 -1.000 0
Årsresultat 36.000 -15.000 2.000 194.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 206.000 123.000 143.000 255.000 158.000
Sum eiendeler 239.000 143.000 143.000 255.000 158.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 20.000 35.000 32.000 -162.000
Sum egenkapital 155.000 120.000 135.000 132.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 84.000 24.000 8.000 122.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 144.000 143.000 254.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 266.000 90.000 99.000 724.000 257.000
Andre inntekter 50.000 83.000 87.000 65.000 0
Driftsinntekter 316.000 173.000 186.000 789.000 257.000
Varekostnad -145.000 -15.000 -30.000 -368.000 -144.000
Lønninger 0 0 -5.000
Avskrivning -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -173.000 -150.000 -226.000 -48.000
Driftskostnader -274.000 -188.000 -180.000 -594.000 -197.000
Driftsresultat 42.000 -15.000 5.000 195.000 60.000
Finansinntekter -2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 36.000 -15.000 2.000 194.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 20.000 0 0 0
Varebeholdning 9.000 0 0
Kundefordringer 29.000 6.000 9.000 42.000
Andre fordringer 5.000 0 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 177.000 118.000 128.000 226.000 116.000
Sum omløpsmidler 206.000 123.000 143.000 255.000 158.000
Sum eiendeler 239.000 143.000 143.000 255.000 158.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 20.000 35.000 32.000 -162.000
Sum egenkapital 155.000 120.000 135.000 132.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 20.000 0 30.000 13.000
Betalbar skatt 7.000 1.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 4.000 7.000 91.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 24.000 8.000 122.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 239.000 144.000 143.000 254.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 99.000 135.000 133.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 2.5 5.1 17.9 2.1 0.7
Likviditetsgrad 2 2.5 5.1 16.8 2.1 0.7
Soliditet 64.9 83.3 94.4 5 -39.2
Resultatgrad 13.3 -8.7 2.7 24.7 23.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.1 0.9 -3.5
Total kapitalrentabilitet 17.6 -10.4 2.1 76.8 3
Signatur
22.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex