Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vishay Nobel AS
Juridisk navn:  Vishay Nobel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22884090
Brobekkveien 80 Brobekkveien 80 Fax: 22219210
0582 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946548421
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-140%
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 123.000
Resultat: -12.000 -5.000 -2.000 -247.000 153.000
Egenkapital: 5.081.000 5.093.000 5.098.000 5.101.000 5.374.000
Regnskap for  Vishay Nobel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 123.000
Driftskostnader -20.000 -13.000 -7.000 -41.000 -62.000
Driftsresultat -20.000 -13.000 -7.000 -41.000 61.000
Finansinntekter 8.000 11.000 5.000 1.000 152.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 -207.000 -60.000
Finans 8.000 7.000 5.000 -206.000 92.000
Resultat før skatt -12.000 -5.000 -2.000 -247.000 153.000
Skattekostnad 0 0 0 -26.000 -39.000
Årsresultat -12.000 -5.000 -2.000 -273.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 26.000
Sum omløpsmidler 5.081.000 5.093.000 5.113.000 5.282.000 5.509.000
Sum eiendeler 5.081.000 5.093.000 5.113.000 5.282.000 5.535.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 4.143.000 4.148.000 4.151.000 4.424.000
Sum egenkapital 5.081.000 5.093.000 5.098.000 5.101.000 5.374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 14.000 182.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 5.081.000 5.093.000 5.112.000 5.283.000 5.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 -23.000
Andre inntekter 0 0 0 0 147.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 123.000
Varekostnad 0 0 0 0 -207.000
Lønninger 0 0 0 1.000 -532.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -13.000 -7.000 -42.000 677.000
Driftskostnader -20.000 -13.000 -7.000 -41.000 -62.000
Driftsresultat -20.000 -13.000 -7.000 -41.000 61.000
Finansinntekter 8.000 11.000 5.000 1.000 152.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 -207.000 -60.000
Finans 8.000 7.000 5.000 -206.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -5.000 -2.000 -273.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 2.097.000
Andre fordringer 0 0 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.081.000 5.093.000 5.113.000 5.282.000 3.399.000
Sum omløpsmidler 5.081.000 5.093.000 5.113.000 5.282.000 5.509.000
Sum eiendeler 5.081.000 5.093.000 5.113.000 5.282.000 5.535.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 4.143.000 4.148.000 4.151.000 4.424.000
Sum egenkapital 5.081.000 5.093.000 5.098.000 5.101.000 5.374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 14.000 182.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 14.000 182.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 5.081.000 5.093.000 5.112.000 5.283.000 5.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.081.000 5.093.000 5.099.000 5.100.000 5.348.000
Likviditetsgrad 1 365.2 2 34.2
Likviditetsgrad 2 0 0 365.2 2 34.2
Soliditet 1 1 99.7 96.6 97.1
Resultatgrad 49.6
Rentedekningsgrad -3.3 -0.2 1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.8 3.8
Signatur
12.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex