Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vitabona AS
Juridisk navn:  Vitabona AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mario Caprinos Vei 9B Mario Caprinos Vei 9B Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989224964
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Invento Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-89.69%
Egenkapital  
  
5.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 5.169.000 0 91.000 0
Resultat: 2.282.000 22.144.000 1.891.000 2.283.000 1.233.000
Egenkapital: 24.716.000 23.490.000 2.427.000 5.536.000 5.253.000
Regnskap for  Vitabona AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 5.169.000 0 91.000 0
Driftskostnader -181.000 -68.000 -30.000 -107.000 -170.000
Driftsresultat -181.000 5.100.000 -30.000 -16.000 -170.000
Finansinntekter 2.501.000 17.074.000 1.920.000 2.299.000 1.403.000
Finanskostnader -37.000 -31.000 0 0 0
Finans 2.464.000 17.043.000 1.920.000 2.299.000 1.403.000
Resultat før skatt 2.282.000 22.144.000 1.891.000 2.283.000 1.233.000
Skattekostnad -56.000 -1.080.000 0 0 0
Årsresultat 2.226.000 21.063.000 1.891.000 2.283.000 1.233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.638.000 8.000 3.307.000 3.307.000 3.424.000
Sum omløpsmidler 24.202.000 24.605.000 3.526.000 4.234.000 2.834.000
Sum eiendeler 25.840.000 24.613.000 6.833.000 7.541.000 6.258.000
Sum opptjent egenkapital 24.016.000 22.790.000 1.727.000 4.836.000 4.553.000
Sum egenkapital 24.716.000 23.490.000 2.427.000 5.536.000 5.253.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 1.123.000 4.406.000 2.005.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 25.839.000 24.613.000 6.833.000 7.541.000 6.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 5.169.000 0 91.000 0
Driftsinntekter 0 5.169.000 0 91.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -66.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -68.000 -30.000 -41.000 -95.000
Driftskostnader -181.000 -68.000 -30.000 -107.000 -170.000
Driftsresultat -181.000 5.100.000 -30.000 -16.000 -170.000
Finansinntekter 2.501.000 17.074.000 1.920.000 2.299.000 1.403.000
Finanskostnader -37.000 -31.000 0 0 0
Finans 2.464.000 17.043.000 1.920.000 2.299.000 1.403.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -5.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.226.000 21.063.000 1.891.000 2.283.000 1.233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.705.000 2.705.000 2.705.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 125.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 2.705.000 2.705.000 2.830.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.638.000 8.000 602.000 602.000 595.000
Sum anleggsmidler 1.638.000 8.000 3.307.000 3.307.000 3.424.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 409.000
Sum investeringer 23.355.000 9.799.000 0 0 0
Kasse, bank 847.000 14.806.000 3.526.000 1.924.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 24.202.000 24.605.000 3.526.000 4.234.000 2.834.000
Sum eiendeler 25.840.000 24.613.000 6.833.000 7.541.000 6.258.000
Sum opptjent egenkapital 24.016.000 22.790.000 1.727.000 4.836.000 4.553.000
Sum egenkapital 24.716.000 23.490.000 2.427.000 5.536.000 5.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 30.000 1.080.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -5.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 63.000 38.000 401.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 1.123.000 4.406.000 2.005.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 25.839.000 24.613.000 6.833.000 7.541.000 6.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.105.000 23.482.000 -880.000 2.229.000 1.829.000
Likviditetsgrad 1 22.1 21.9 0.8 2.1 2.8
Likviditetsgrad 2 22.1 21.9 0.8 2.1 2.9
Soliditet 95.7 95.4 35.5 73.4 83.9
Resultatgrad 98.7 -17.6
Rentedekningsgrad -4.9 164.5
Gjeldsgrad 0 0 1.8 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 9 90.1 27.7 30.3 19.7
Signatur
31.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex