Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vital Helsehus As
Juridisk navn:  Vital Helsehus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52827000
Åmandsgata 1 Karmsundgata 208 Fax:
4250 Kopervik 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917683751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vbra As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.1%
Resultat  
  
162.74%
Egenkapital  
  
45.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 892.000 1.145.000 1.517.000 1.487.000 965.000
Resultat: 266.000 -424.000 -45.000 -74.000 -144.000
Egenkapital: -318.000 -583.000 -159.000 -114.000 -40.000
Regnskap for  Vital Helsehus As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 892.000 1.145.000 1.517.000 1.487.000 965.000
Driftskostnader -625.000 -1.573.000 -1.548.000 -1.561.000 -1.109.000
Driftsresultat 267.000 -427.000 -31.000 -74.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 3.000 -15.000 0 0
Finans -2.000 3.000 -15.000 0 0
Resultat før skatt 266.000 -424.000 -45.000 -74.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 266.000 -424.000 -45.000 -74.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -2.000 0 0
Sum omløpsmidler 149.000 454.000 592.000 321.000 410.000
Sum eiendeler 149.000 454.000 590.000 321.000 410.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -688.000 -264.000 -218.000 -144.000
Sum egenkapital -318.000 -583.000 -159.000 -114.000 -40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 1.038.000 749.000 435.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000 454.000 589.000 321.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 892.000 1.145.000 1.517.000 1.487.000 965.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 892.000 1.145.000 1.517.000 1.487.000 965.000
Varekostnad -69.000 -232.000 -139.000 -151.000 -177.000
Lønninger -265.000 -699.000 -784.000 -900.000 -422.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -642.000 -625.000 -496.000 -563.000
Driftskostnader -625.000 -1.573.000 -1.548.000 -1.561.000 -1.109.000
Driftsresultat 267.000 -427.000 -31.000 -74.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 3.000 -15.000 0 0
Finans -2.000 3.000 -15.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 266.000 -424.000 -45.000 -74.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -2.000 0 0
Sum anleggsmidler -2.000 0 0
Varebeholdning 39.000 39.000 39.000 53.000
Kundefordringer 28.000 259.000 424.000 120.000 63.000
Andre fordringer 1.000 72.000 32.000 37.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 121.000 84.000 96.000 125.000 290.000
Sum omløpsmidler 149.000 454.000 592.000 321.000 410.000
Sum eiendeler 149.000 454.000 590.000 321.000 410.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -688.000 -264.000 -218.000 -144.000
Sum egenkapital -318.000 -583.000 -159.000 -114.000 -40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 326.000 482.000 300.000 363.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 41.000 31.000 54.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 671.000 236.000 82.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 1.038.000 749.000 435.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 149.000 454.000 589.000 321.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -318.000 -584.000 -157.000 -114.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.8 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.6 0.8
Soliditet -213.4 -128.1 -26.9 -35.5 -9.8
Resultatgrad 29.9 -37.3 -14.9
Rentedekningsgrad 133.5 142.3 -2.1
Gjeldsgrad -1.5 -1.8 -4.7 -3.8 -11.3
Total kapitalrentabilitet 179.2 -93.8 -5.3 -23.1 -35.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex