Vitec It Drift As
Juridisk navn:  Vitec It Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66987200
Postboks 545 Sentrum Biskop Gunnerus' Gate 14A Fax: 66987201
0105 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986363238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/10/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: continue services nordic as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.68%
Resultat  
  
-9.5%
Egenkapital  
  
-17.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.347.000 14.253.000 16.450.000 8.962.000 7.211.000
Resultat: 3.497.000 3.864.000 3.376.000 -2.602.000 -2.847.000
Egenkapital: 5.977.000 7.252.000 4.241.000 1.609.000 1.589.000
Regnskap for  Vitec It Drift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.347.000 14.253.000 16.450.000 8.962.000 7.211.000
Driftskostnader -11.803.000 -10.330.000 -13.042.000 -11.555.000 -10.046.000
Driftsresultat 3.544.000 3.923.000 3.408.000 -2.593.000 -2.835.000
Finansinntekter 0 6.000 0
Finanskostnader -48.000 -60.000 -31.000 -15.000 -12.000
Finans -48.000 -60.000 -31.000 -9.000 -12.000
Resultat før skatt 3.497.000 3.864.000 3.376.000 -2.602.000 -2.847.000
Skattekostnad -772.000 -852.000 -745.000 611.000 668.000
Årsresultat 2.724.000 3.011.000 2.632.000 -1.991.000 -2.179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.470.000 4.534.000 7.058.000 6.255.000 4.802.000
Sum omløpsmidler 9.535.000 4.824.000 883.000 3.383.000 3.237.000
Sum eiendeler 12.005.000 9.358.000 7.941.000 9.638.000 8.039.000
Sum opptjent egenkapital 5.877.000 7.152.000 0 0 1.489.000
Sum egenkapital 5.977.000 7.252.000 4.241.000 1.609.000 1.589.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 275.000 285.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 6.028.000 2.011.000 3.425.000 7.745.000 6.156.000
Sum gjeld og egenkapital 12.005.000 9.358.000 7.941.000 9.639.000 8.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.664.000 13.557.000 13.248.000 7.332.000 7.211.000
Andre inntekter 683.000 695.000 3.202.000 1.630.000 0
Driftsinntekter 15.347.000 14.253.000 16.450.000 8.962.000 7.211.000
Varekostnad -3.527.000 -1.322.000 -2.477.000 -3.447.000 -3.340.000
Lønninger -2.154.000 -2.321.000 -3.490.000 -2.688.000 -1.829.000
Avskrivning -2.339.000 -2.557.000 -2.538.000 -2.022.000 -1.534.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.783.000 -4.130.000 -4.537.000 -3.398.000 -3.343.000
Driftskostnader -11.803.000 -10.330.000 -13.042.000 -11.555.000 -10.046.000
Driftsresultat 3.544.000 3.923.000 3.408.000 -2.593.000 -2.835.000
Finansinntekter 0 6.000 0
Finanskostnader -48.000 -60.000 -31.000 -15.000 -12.000
Finans -48.000 -60.000 -31.000 -9.000 -12.000
Konsernbidrag 0 2.012.000 2.144.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Årsresultat 2.724.000 3.011.000 2.632.000 -1.991.000 -2.179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.329.000 4.534.000 7.058.000 6.255.000 4.802.000
Sum varige driftsmidler 2.329.000 4.534.000 7.058.000 6.255.000 4.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.470.000 4.534.000 7.058.000 6.255.000 4.802.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 9.000 9.000 9.000
Andre fordringer 215.000 395.000 474.000 580.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 111.000 79.000 183.000 145.000
Sum omløpsmidler 9.535.000 4.824.000 883.000 3.383.000 3.237.000
Sum eiendeler 12.005.000 9.358.000 7.941.000 9.638.000 8.039.000
Sum opptjent egenkapital 5.877.000 7.152.000 0 0 1.489.000
Sum egenkapital 5.977.000 7.252.000 4.241.000 1.609.000 1.589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.000 275.000 285.000 295.000
Gjeld til kredittinstitutt 95.000 0 0 5.523.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 275.000 285.000 295.000
Leverandørgjeld 138.000 85.000 96.000 1.740.000 489.000
Betalbar skatt 1.009.000 1.032.000 755.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 595.000 666.000 486.000 409.000 144.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 227.000 2.089.000 5.596.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.028.000 2.011.000 3.425.000 7.745.000 6.156.000
Sum gjeld og egenkapital 12.005.000 9.358.000 7.941.000 9.639.000 8.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.507.000 2.813.000 -2.542.000 -4.362.000 -2.919.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet 49.8 77.5 53.4 16.7 19.8
Resultatgrad 23.1 27.5 20.7 -28.9 -39.3
Rentedekningsgrad 73.8 65.4 109.9 -172.9 -236.3
Gjeldsgrad 1.0 0.3 0.9 5 4.1
Total kapitalrentabilitet 29.5 41.9 42.9 -26.8 -35.3
Signatur
15.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex