Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viuno AS
Juridisk navn:  Viuno AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69357670
Nedre Tomtegate 2/4 Nedre Tomtegate 2/4 Fax: 69357679
1651 Sellebakk 1651 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 959334366
Aksjekapital: 211.772 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.85%
Resultat  
  
-14.02%
Egenkapital  
  
2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.671.000 31.561.000 23.683.000 20.323.000 19.360.000
Resultat: 650.000 756.000 2.949.000 2.185.000 1.525.000
Egenkapital: 31.791.000 31.141.000 24.689.000 21.740.000 19.555.000
Regnskap for  Viuno AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.671.000 31.561.000 23.683.000 20.323.000 19.360.000
Driftskostnader -33.901.000 -30.553.000 -20.551.000 -17.951.000 -17.655.000
Driftsresultat 770.000 1.008.000 3.132.000 2.371.000 1.705.000
Finansinntekter 66.000 32.000 22.000 25.000 40.000
Finanskostnader -186.000 -283.000 -205.000 -211.000 -220.000
Finans -120.000 -251.000 -183.000 -186.000 -180.000
Resultat før skatt 650.000 756.000 2.949.000 2.185.000 1.525.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 650.000 756.000 2.949.000 2.185.000 1.525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.789.000 33.539.000 26.684.000 26.808.000 24.813.000
Sum omløpsmidler 11.424.000 12.714.000 11.657.000 9.136.000 11.397.000
Sum eiendeler 47.213.000 46.253.000 38.341.000 35.944.000 36.210.000
Sum opptjent egenkapital 25.916.000 25.265.000 24.509.000 21.560.000 19.375.000
Sum egenkapital 31.791.000 31.141.000 24.689.000 21.740.000 19.555.000
Sum langsiktig gjeld 10.948.000 11.532.000 11.200.000 11.667.000 12.133.000
Sum kortsiktig gjeld 4.474.000 3.579.000 2.452.000 2.537.000 4.521.000
Sum gjeld og egenkapital 47.213.000 46.251.000 38.341.000 35.944.000 36.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.671.000 31.561.000 23.683.000 20.323.000 19.360.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.671.000 31.561.000 23.683.000 20.323.000 19.360.000
Varekostnad -4.188.000 -4.164.000 -2.486.000 -1.668.000 -2.031.000
Lønninger -19.962.000 -17.469.000 -11.831.000 -10.615.000 -10.694.000
Avskrivning -1.421.000 -1.139.000 -819.000 -872.000 -603.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.330.000 -7.781.000 -5.415.000 -4.796.000 -4.327.000
Driftskostnader -33.901.000 -30.553.000 -20.551.000 -17.951.000 -17.655.000
Driftsresultat 770.000 1.008.000 3.132.000 2.371.000 1.705.000
Finansinntekter 66.000 32.000 22.000 25.000 40.000
Finanskostnader -186.000 -283.000 -205.000 -211.000 -220.000
Finans -120.000 -251.000 -183.000 -186.000 -180.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 650.000 756.000 2.949.000 2.185.000 1.525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 32.316.000 30.156.000 24.673.000 25.125.000 23.083.000
Maskiner anlegg 256.000 166.000 74.000 153.000 274.000
Driftsløsøre 2.689.000 2.731.000 1.514.000 1.017.000 864.000
Sum varige driftsmidler 35.260.000 33.053.000 26.260.000 26.294.000 24.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 529.000 486.000 424.000 514.000 593.000
Sum anleggsmidler 35.789.000 33.539.000 26.684.000 26.808.000 24.813.000
Varebeholdning 2.107.000 1.422.000 1.274.000 830.000 743.000
Kundefordringer 716.000 1.354.000 617.000 442.000 614.000
Andre fordringer 4.085.000 1.713.000 3.188.000 2.953.000 3.717.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.515.000 8.224.000 6.577.000 4.911.000 6.322.000
Sum omløpsmidler 11.424.000 12.714.000 11.657.000 9.136.000 11.397.000
Sum eiendeler 47.213.000 46.253.000 38.341.000 35.944.000 36.210.000
Sum opptjent egenkapital 25.916.000 25.265.000 24.509.000 21.560.000 19.375.000
Sum egenkapital 31.791.000 31.141.000 24.689.000 21.740.000 19.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.948.000 11.532.000 11.200.000 11.667.000 12.133.000
Leverandørgjeld 971.000 741.000 718.000 822.000 2.796.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.529.000 1.217.000 732.000 785.000 844.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.974.000 1.622.000 1.002.000 929.000 881.000
Sum kortsiktig gjeld 4.474.000 3.579.000 2.452.000 2.537.000 4.521.000
Sum gjeld og egenkapital 47.213.000 46.251.000 38.341.000 35.944.000 36.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.950.000 9.135.000 9.205.000 6.599.000 6.876.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.6 4.8 3.6 2.5
Likviditetsgrad 2 2.1 3.2 4.2 3.3 2.4
Soliditet 67.3 67.3 64.4 60.5 5
Resultatgrad 2.2 3.2 13.2 11.7 8.8
Rentedekningsgrad 4.1 3.6 15.3 11.2 7.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.8 2.2 8.2 6.7 4.8
Signatur
01.04.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
MISTRY HASMUKH SUNITA
SIGNATUR HVER FOR SEG
KNUDSEN WINTHER ESPEN
Prokurister
01.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex