Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vizart AS
Juridisk navn:  Vizart AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95816724
Postboks 639 Sentrum Otto Blehrs vei 22C Fax:
0106 Oslo 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 968250787
Aksjekapital: 132.353 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/17/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.07%
Resultat  
  
-1007.14%
Egenkapital  
  
-88.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.048.000 1.140.000 935.000 865.000 1.171.000
Resultat: -254.000 28.000 12.000 57.000 30.000
Egenkapital: 34.000 288.000 267.000 258.000 216.000
Regnskap for  Vizart AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.048.000 1.140.000 935.000 865.000 1.171.000
Driftskostnader -1.177.000 -1.109.000 -924.000 -807.000 -1.142.000
Driftsresultat -129.000 31.000 11.000 58.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -126.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -126.000 -4.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -254.000 28.000 12.000 57.000 30.000
Skattekostnad 0 -6.000 -3.000 -15.000 -10.000
Årsresultat -254.000 21.000 9.000 42.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 160.000 166.000 304.000 24.000
Sum omløpsmidler 534.000 571.000 516.000 470.000 548.000
Sum eiendeler 579.000 731.000 682.000 774.000 572.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 156.000 135.000 126.000 84.000
Sum egenkapital 34.000 288.000 267.000 258.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 476.000 442.000 415.000 516.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 730.000 682.000 774.000 572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 595.000 581.000 521.000 480.000 805.000
Andre inntekter 453.000 559.000 414.000 386.000 366.000
Driftsinntekter 1.048.000 1.140.000 935.000 865.000 1.171.000
Varekostnad -3.000 -25.000 -24.000 -5.000 -70.000
Lønninger -708.000 -707.000 -486.000 -417.000 -633.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -466.000 -377.000 -414.000 -385.000 -439.000
Driftskostnader -1.177.000 -1.109.000 -924.000 -807.000 -1.142.000
Driftsresultat -129.000 31.000 11.000 58.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -126.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -126.000 -4.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -254.000 21.000 9.000 42.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 9.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 160.000 160.000 295.000 0
Sum anleggsmidler 45.000 160.000 166.000 304.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 300.000 153.000 99.000 247.000 54.000
Andre fordringer 0 125.000 84.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 293.000 332.000 223.000 494.000
Sum omløpsmidler 534.000 571.000 516.000 470.000 548.000
Sum eiendeler 579.000 731.000 682.000 774.000 572.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 156.000 135.000 126.000 84.000
Sum egenkapital 34.000 288.000 267.000 258.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 7.000 4.000 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 163.000 163.000 88.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 273.000 249.000 428.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 476.000 442.000 415.000 516.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 579.000 730.000 682.000 774.000 572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 129.000 101.000 -46.000 192.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.2 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.2 0.9 1.6
Soliditet 5.9 39.5 39.1 33.3 37.8
Resultatgrad -12.3 2.7 1.2 6.7 2.5
Rentedekningsgrad 7.8 5
Gjeldsgrad 1 1.5 1.6 2 1.6
Total kapitalrentabilitet -22.3 4.2 1.6 7.5 5.1
Signatur
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex