Vn Leker AS
Juridisk navn:  Vn Leker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32260500
Pindsleveien 1C Pindsleveien 1C Fax: 32260505
3221 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 866634122
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/6/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41.86%
Resultat  
  
847.17%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 94.383.000 66.531.000 57.713.000 71.962.000 83.204.000
Resultat: 48.618.000 5.133.000 2.353.000 6.951.000 12.052.000
Egenkapital: 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Regnskap for  Vn Leker AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 94.383.000 66.531.000 57.713.000 71.962.000 83.204.000
Driftskostnader -46.323.000 -61.549.000 -55.582.000 -65.327.000 -71.398.000
Driftsresultat 48.061.000 4.983.000 2.130.000 6.636.000 11.805.000
Finansinntekter 560.000 168.000 224.000 324.000 249.000
Finanskostnader -4.000 -19.000 0 -8.000 -3.000
Finans 556.000 149.000 224.000 316.000 246.000
Resultat før skatt 48.618.000 5.133.000 2.353.000 6.951.000 12.052.000
Skattekostnad -10.707.000 -1.156.000 -603.000 -1.722.000 -3.056.000
Årsresultat 37.911.000 3.976.000 1.750.000 5.229.000 8.996.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.685.000 17.629.000 18.800.000 19.838.000 20.532.000
Sum omløpsmidler 104.417.000 41.388.000 37.954.000 43.336.000 42.458.000
Sum eiendeler 106.102.000 59.017.000 56.754.000 63.174.000 62.990.000
Sum opptjent egenkapital 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000
Sum egenkapital 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sum langsiktig gjeld 9.647.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.456.000 9.016.000 6.754.000 13.174.000 12.990.000
Sum gjeld og egenkapital 106.103.000 59.016.000 56.754.000 63.174.000 62.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.286.000 66.351.000 57.713.000 71.911.000 83.204.000
Andre inntekter 54.097.000 180.000 0 51.000 0
Driftsinntekter 94.383.000 66.531.000 57.713.000 71.962.000 83.204.000
Varekostnad -21.889.000 -40.803.000 -34.869.000 -43.285.000 -47.859.000
Lønninger -11.964.000 -9.441.000 -9.519.000 -9.409.000 -9.599.000
Avskrivning -423.000 -1.399.000 -1.484.000 -1.482.000 -1.495.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.047.000 -9.906.000 -9.710.000 -11.151.000 -12.445.000
Driftskostnader -46.323.000 -61.549.000 -55.582.000 -65.327.000 -71.398.000
Driftsresultat 48.061.000 4.983.000 2.130.000 6.636.000 11.805.000
Finansinntekter 560.000 168.000 224.000 324.000 249.000
Finanskostnader -4.000 -19.000 0 -8.000 -3.000
Finans 556.000 149.000 224.000 316.000 246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -37.911.000 -3.976.000 -1.750.000 -5.229.000 -3.996.000
Årsresultat 37.911.000 3.976.000 1.750.000 5.229.000 8.996.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 462.000 765.000 530.000 293.000
Fast eiendom 15.892.000 16.871.000 17.849.000 18.827.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.575.000 1.164.000 1.055.000 1.350.000 1.302.000
Sum varige driftsmidler 1.575.000 17.057.000 17.925.000 19.198.000 20.129.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 1.685.000 17.629.000 18.800.000 19.838.000 20.532.000
Varebeholdning 4.566.000 9.143.000 12.332.000 10.796.000
Kundefordringer 7.984.000 10.387.000 11.616.000 17.400.000 15.445.000
Andre fordringer 40.000 40.000 55.000 245.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 96.393.000 26.394.000 17.140.000 13.359.000 16.046.000
Sum omløpsmidler 104.417.000 41.388.000 37.954.000 43.336.000 42.458.000
Sum eiendeler 106.102.000 59.017.000 56.754.000 63.174.000 62.990.000
Sum opptjent egenkapital 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000
Sum egenkapital 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.647.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.647.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.418.000 858.000 1.060.000 2.341.000 2.614.000
Betalbar skatt 598.000 853.000 838.000 1.958.000 3.145.000
Skyldig offentlige avgifter 1.633.000 1.902.000 1.920.000 2.028.000 1.944.000
Utbytte -37.911.000 -3.976.000 -1.750.000 -5.229.000 -3.996.000
Annen kortsiktig gjeld 4.896.000 1.427.000 1.187.000 1.618.000 1.291.000
Sum kortsiktig gjeld 46.456.000 9.016.000 6.754.000 13.174.000 12.990.000
Sum gjeld og egenkapital 106.103.000 59.016.000 56.754.000 63.174.000 62.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.961.000 32.372.000 31.200.000 30.162.000 29.468.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.6 5.6 3.3 3.3
Likviditetsgrad 2 2.2 4.1 4.3 2.4 2.4
Soliditet 47.1 84.7 88.1 79.1 79.4
Resultatgrad 50.9 7.5 3.7 9.2 14.2
Rentedekningsgrad 12.015.3 262.3 829.5 3
Gjeldsgrad 1.1 0.2 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 45.8 8.7 4.1 1 19.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex