Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Voith Turbo AS
Juridisk navn:  Voith Turbo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63847020
Østre Aker vei 90 Østre Aker vei 90 Fax:
0596 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911409844
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/10/1959
Foretakstype: AS
Tidligere navn: p. a. ellingsen as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ybin As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.52%
Resultat  
  
190%
Egenkapital  
  
719.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.853.000 24.322.000 36.459.000 33.679.000 35.670.000
Resultat: 3.916.000 -4.351.000 456.000 -3.161.000 728.000
Egenkapital: 4.460.000 544.000 4.895.000 4.494.000 7.655.000
Regnskap for  Voith Turbo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.853.000 24.322.000 36.459.000 33.679.000 35.670.000
Driftskostnader -33.097.000 -27.901.000 -35.557.000 -35.599.000 -35.826.000
Driftsresultat 3.756.000 -3.579.000 902.000 -1.921.000 -157.000
Finansinntekter 2.368.000 903.000 2.763.000 1.288.000 1.627.000
Finanskostnader -2.208.000 -1.675.000 -3.209.000 -2.528.000 -742.000
Finans 160.000 -772.000 -446.000 -1.240.000 885.000
Resultat før skatt 3.916.000 -4.351.000 456.000 -3.161.000 728.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.916.000 -4.351.000 456.000 -3.161.000 728.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 67.000 88.000 130.000 185.000
Sum omløpsmidler 9.533.000 10.323.000 14.746.000 12.844.000 12.923.000
Sum eiendeler 9.576.000 10.390.000 14.834.000 12.974.000 13.108.000
Sum opptjent egenkapital -5.500.000 -9.416.000 -5.065.000 -5.466.000 -2.306.000
Sum egenkapital 4.460.000 544.000 4.895.000 4.494.000 7.655.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.117.000 9.846.000 9.939.000 8.481.000 5.454.000
Sum gjeld og egenkapital 9.577.000 10.390.000 14.834.000 12.975.000 13.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.994.000 23.454.000 36.248.000 33.656.000 35.610.000
Andre inntekter 1.859.000 868.000 211.000 23.000 60.000
Driftsinntekter 36.853.000 24.322.000 36.459.000 33.679.000 35.670.000
Varekostnad -23.340.000 -17.933.000 -26.646.000 -24.912.000 -26.369.000
Lønninger -6.473.000 -6.191.000 -5.685.000 -6.529.000 -4.647.000
Avskrivning -41.000 -39.000 -42.000 -55.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.243.000 -3.738.000 -3.184.000 -4.103.000 -4.756.000
Driftskostnader -33.097.000 -27.901.000 -35.557.000 -35.599.000 -35.826.000
Driftsresultat 3.756.000 -3.579.000 902.000 -1.921.000 -157.000
Finansinntekter 2.368.000 903.000 2.763.000 1.288.000 1.627.000
Finanskostnader -2.208.000 -1.675.000 -3.209.000 -2.528.000 -742.000
Finans 160.000 -772.000 -446.000 -1.240.000 885.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.916.000 -4.351.000 456.000 -3.161.000 728.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 40.000 54.000 74.000 106.000
Driftsløsøre 17.000 27.000 34.000 56.000 79.000
Sum varige driftsmidler 43.000 67.000 88.000 130.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 67.000 88.000 130.000 185.000
Varebeholdning 714.000 687.000 916.000 973.000 1.144.000
Kundefordringer 3.340.000 3.518.000 5.084.000 3.772.000 5.143.000
Andre fordringer 5.359.000 5.945.000 8.535.000 7.919.000 6.371.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 120.000 173.000 211.000 180.000 265.000
Sum omløpsmidler 9.533.000 10.323.000 14.746.000 12.844.000 12.923.000
Sum eiendeler 9.576.000 10.390.000 14.834.000 12.974.000 13.108.000
Sum opptjent egenkapital -5.500.000 -9.416.000 -5.065.000 -5.466.000 -2.306.000
Sum egenkapital 4.460.000 544.000 4.895.000 4.494.000 7.655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.288.000 4.661.000 8.502.000 6.301.000 4.768.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.742.000 1.298.000 797.000 949.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.087.000 3.887.000 640.000 1.231.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 5.117.000 9.846.000 9.939.000 8.481.000 5.454.000
Sum gjeld og egenkapital 9.577.000 10.390.000 14.834.000 12.975.000 13.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.416.000 477.000 4.807.000 4.363.000 7.469.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 1.5 1.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1 1.4 1.4 2.2
Soliditet 46.6 5.2 3 34.6 58.4
Resultatgrad 10.2 -14.7 2.5 -5.7 -0.4
Rentedekningsgrad 1.7 -2.1 0.3 -0.8 -0.2
Gjeldsgrad 1.1 18.1 2 1.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 63.9 -25.8 24.7 -4.9 11.2
Signatur
16.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2022
Styret kan meddele prokura.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex