Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Voksenopplæringsforbundet Vestland
Juridisk navn:  Voksenopplæringsforbundet Vestland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55553622
Postboks 33 Nygårdstangen Jonas Reins Gate 4 Fax: 55553636
5838 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974807831
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.48%
Resultat  
  
-214.46%
Egenkapital  
  
-18.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 278.000 341.000 351.000 357.000 306.000
Resultat: -95.000 83.000 63.000 8.000 -5.000
Egenkapital: 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Regnskap for  Voksenopplæringsforbundet Vestland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 278.000 341.000 351.000 357.000 306.000
Driftskostnader -374.000 -260.000 -291.000 -351.000 -313.000
Driftsresultat -96.000 81.000 61.000 6.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -95.000 83.000 63.000 8.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 83.000 63.000 8.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Sum eiendeler 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Sum egenkapital 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 196.000 107.000 45.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 278.000 341.000 351.000 357.000 306.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 278.000 341.000 351.000 357.000 306.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -235.000 -203.000 -29.000 -41.000 -52.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -57.000 -262.000 -310.000 -261.000
Driftskostnader -374.000 -260.000 -291.000 -351.000 -313.000
Driftsresultat -96.000 81.000 61.000 6.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 83.000 63.000 8.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 150.000 0 2.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 467.000 558.000 536.000 409.000 372.000
Sum omløpsmidler 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Sum eiendeler 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Sum egenkapital 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 156.000 100.000 16.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 24.000 8.000 0 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 17.000 0 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 196.000 107.000 45.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 708.000 536.000 411.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 417.000 512.000 429.000 366.000 358.000
Likviditetsgrad 1 9.3 3.6 5 9.1 17.3
Likviditetsgrad 2 9.3 3.6 5 9.1 17.3
Soliditet 89.3 72.3 8 89.1 94.2
Resultatgrad -34.5 23.8 17.4 1.7 -2.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -20.3 11.7 11.8 1.9 -1.3
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG FORRETNINGSFØRAR.
Prokurister
09.12.2015
Styreleiar og forretningsførar.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex