Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Volkmann Øyelege Og Laserklinikk As
Juridisk navn:  Volkmann Øyelege Og Laserklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55950500
Åsamyrane 88A Åsamyrane 88A Fax: 55950501
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983622275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.92%
Resultat  
  
23.7%
Egenkapital  
  
-74.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.616.000 10.609.000 9.506.000 3.307.000 4.495.000
Resultat: 5.084.000 4.110.000 2.410.000 -530.000 80.000
Egenkapital: 312.000 1.228.000 1.200.000 1.278.000 1.540.000
Regnskap for  Volkmann Øyelege Og Laserklinikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.616.000 10.609.000 9.506.000 3.307.000 4.495.000
Driftskostnader -7.557.000 -6.516.000 -7.099.000 -3.802.000 -4.362.000
Driftsresultat 5.059.000 4.093.000 2.407.000 -495.000 133.000
Finansinntekter 25.000 17.000 5.000 6.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -41.000 -72.000
Finans 25.000 16.000 3.000 -35.000 -54.000
Resultat før skatt 5.084.000 4.110.000 2.410.000 -530.000 80.000
Skattekostnad -1.101.000 -939.000 -600.000 0 -82.000
Årsresultat 3.984.000 3.171.000 1.810.000 -530.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 661.000 1.020.000 1.487.000 1.101.000 1.918.000
Sum omløpsmidler 6.614.000 5.171.000 3.316.000 1.318.000 2.225.000
Sum eiendeler 7.275.000 6.191.000 4.803.000 2.419.000 4.143.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 1.178.000 1.080.000 1.178.000 1.440.000
Sum egenkapital 312.000 1.228.000 1.200.000 1.278.000 1.540.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 24.000 24.000 853.000 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 6.938.000 4.939.000 3.579.000 288.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 7.274.000 6.191.000 4.803.000 2.419.000 4.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.314.000 10.609.000 9.513.000 3.307.000 4.483.000
Andre inntekter 302.000 0 -7.000 0 12.000
Driftsinntekter 12.616.000 10.609.000 9.506.000 3.307.000 4.495.000
Varekostnad -742.000 -457.000 -457.000 -366.000 -760.000
Lønninger -3.693.000 -3.347.000 -3.279.000 -1.149.000 -1.173.000
Avskrivning -359.000 -534.000 -1.032.000 -856.000 -1.023.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.763.000 -2.178.000 -2.331.000 -1.431.000 -1.406.000
Driftskostnader -7.557.000 -6.516.000 -7.099.000 -3.802.000 -4.362.000
Driftsresultat 5.059.000 4.093.000 2.407.000 -495.000 133.000
Finansinntekter 25.000 17.000 5.000 6.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -41.000 -72.000
Finans 25.000 16.000 3.000 -35.000 -54.000
Konsernbidrag -3.902.000 -3.143.000 -2.087.000 268.000 -222.000
Utbytte -997.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.984.000 3.171.000 1.810.000 -530.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 41.000 79.000 117.000 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 79.000 117.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 290.000 447.000 707.000 1.069.000 1.859.000
Driftsløsøre 330.000 494.000 663.000 32.000 59.000
Sum varige driftsmidler 620.000 941.000 1.370.000 1.101.000 1.918.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 661.000 1.020.000 1.487.000 1.101.000 1.918.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 458.000 44.000 30.000 45.000 22.000
Andre fordringer 211.000 176.000 116.000 335.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.945.000 4.951.000 3.170.000 939.000 2.081.000
Sum omløpsmidler 6.614.000 5.171.000 3.316.000 1.318.000 2.225.000
Sum eiendeler 7.275.000 6.191.000 4.803.000 2.419.000 4.143.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 1.178.000 1.080.000 1.178.000 1.440.000
Sum egenkapital 312.000 1.228.000 1.200.000 1.278.000 1.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 24.000 24.000 853.000 1.840.000
Leverandørgjeld 314.000 264.000 316.000 106.000 217.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 277.000 226.000 216.000 82.000 78.000
Utbytte -997.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.350.000 4.449.000 3.047.000 100.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 6.938.000 4.939.000 3.579.000 288.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 7.274.000 6.191.000 4.803.000 2.419.000 4.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -324.000 232.000 -263.000 1.030.000 1.463.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 4.6 2.9
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 4.6 3.0
Soliditet 4.3 19.8 2 52.8 37.2
Resultatgrad 40.1 38.6 25.3 3.0
Rentedekningsgrad 4 1203.5 -12.1 2.1
Gjeldsgrad 22.3 4 3 0.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 69.9 66.4 50.2 -20.2 3.6
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex