Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Volmax AS
Juridisk navn:  Volmax AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33488700
Borgeskogen 46 Borgeskogen 46 Fax: 33488701
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 984674104
Aksjekapital: 15.647.832 NOK
Antall ansatte: 330
Etableringsdato: 6/6/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.33%
Resultat  
  
-40.13%
Egenkapital  
  
8.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.155.676.000 1.233.748.000 1.117.725.000 995.276.000 1.035.480.000
Resultat: 34.068.000 56.901.000 110.188.000 45.103.000 36.371.000
Egenkapital: 120.162.000 110.517.000 103.840.000 216.727.000 195.786.000
Regnskap for  Volmax AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.155.676.000 1.233.748.000 1.117.725.000 995.276.000 1.035.480.000
Driftskostnader -1.122.985.000 -1.178.798.000 -1.069.692.000 -951.718.000 -998.728.000
Driftsresultat 32.691.000 54.949.000 48.032.000 43.558.000 36.753.000
Finansinntekter 3.046.000 3.534.000 64.492.000 2.899.000 2.137.000
Finanskostnader -1.669.000 -1.583.000 -2.336.000 -1.353.000 -2.518.000
Finans 1.377.000 1.951.000 62.156.000 1.546.000 -381.000
Resultat før skatt 34.068.000 56.901.000 110.188.000 45.103.000 36.371.000
Skattekostnad -7.591.000 -12.634.000 -10.728.000 -10.571.000 -9.463.000
Årsresultat 26.477.000 44.266.000 99.460.000 34.532.000 26.908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.002.000 62.454.000 24.676.000 133.383.000 124.523.000
Sum omløpsmidler 270.702.000 254.978.000 288.191.000 267.013.000 239.321.000
Sum eiendeler 366.704.000 317.432.000 312.867.000 400.396.000 363.844.000
Sum opptjent egenkapital 78.038.000 71.430.000 68.690.000 184.415.000 163.474.000
Sum egenkapital 120.162.000 110.517.000 103.840.000 216.727.000 195.786.000
Sum langsiktig gjeld 37.775.000 44.292.000 44.116.000 42.185.000 46.611.000
Sum kortsiktig gjeld 208.766.000 162.623.000 164.911.000 141.484.000 121.447.000
Sum gjeld og egenkapital 366.703.000 317.433.000 312.867.000 400.396.000 363.844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.137.517.000 1.221.310.000 1.103.400.000 985.107.000 1.028.086.000
Andre inntekter 18.160.000 12.438.000 14.325.000 10.169.000 7.394.000
Driftsinntekter 1.155.676.000 1.233.748.000 1.117.725.000 995.276.000 1.035.480.000
Varekostnad -820.287.000 -909.055.000 -786.177.000 -683.801.000 -743.885.000
Lønninger -195.321.000 -183.702.000 -191.596.000 -184.101.000 -171.556.000
Avskrivning -8.490.000 -5.752.000 -5.483.000 -4.677.000 -5.362.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -98.887.000 -80.289.000 -86.436.000 -79.139.000 -77.925.000
Driftskostnader -1.122.985.000 -1.178.798.000 -1.069.692.000 -951.718.000 -998.728.000
Driftsresultat 32.691.000 54.949.000 48.032.000 43.558.000 36.753.000
Finansinntekter 3.046.000 3.534.000 64.492.000 2.899.000 2.137.000
Finanskostnader -1.669.000 -1.583.000 -2.336.000 -1.353.000 -2.518.000
Finans 1.377.000 1.951.000 62.156.000 1.546.000 -381.000
Konsernbidrag -9.854.000 -11.527.000 -9.429.000 -8.591.000 0
Utbytte -10.000.000 -30.000.000 -8.000.000 -5.000.000 -9.983.000
Årsresultat 26.477.000 44.266.000 99.460.000 34.532.000 26.908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 4.884.000 71.000 108.000 145.000 182.000
Sum Immatrielle midler 11.646.000 8.657.000 8.512.000 17.210.000 10.818.000
Fast eiendom 3.536.000 1.091.000 1.644.000 2.237.000 2.344.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 45.070.000 16.956.000 13.770.000 11.532.000 10.098.000
Sum varige driftsmidler 48.605.000 18.047.000 15.414.000 13.769.000 12.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.750.000 35.750.000 750.000 102.403.000 101.264.000
Sum anleggsmidler 96.002.000 62.454.000 24.676.000 133.383.000 124.523.000
Varebeholdning 136.124.000 135.493.000 163.930.000 129.096.000 120.034.000
Kundefordringer 70.394.000 34.364.000 75.681.000 76.156.000 78.349.000
Andre fordringer 18.342.000 14.081.000 16.147.000 19.589.000 18.122.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.842.000 71.040.000 32.433.000 42.172.000 22.816.000
Sum omløpsmidler 270.702.000 254.978.000 288.191.000 267.013.000 239.321.000
Sum eiendeler 366.704.000 317.432.000 312.867.000 400.396.000 363.844.000
Sum opptjent egenkapital 78.038.000 71.430.000 68.690.000 184.415.000 163.474.000
Sum egenkapital 120.162.000 110.517.000 103.840.000 216.727.000 195.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.388.000 27.907.000 27.453.000 23.522.000 21.003.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.775.000 44.292.000 44.116.000 42.185.000 46.611.000
Leverandørgjeld 117.588.000 62.331.000 60.399.000 52.159.000 33.840.000
Betalbar skatt 2.935.000 9.565.000 4.250.000 6.125.000 7.406.000
Skyldig offentlige avgifter 34.661.000 20.543.000 48.504.000 33.845.000 36.910.000
Utbytte -10.000.000 -30.000.000 -8.000.000 -5.000.000 -9.983.000
Annen kortsiktig gjeld 42.119.000 38.547.000 42.096.000 42.810.000 32.541.000
Sum kortsiktig gjeld 208.766.000 162.623.000 164.911.000 141.484.000 121.447.000
Sum gjeld og egenkapital 366.703.000 317.433.000 312.867.000 400.396.000 363.844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.936.000 92.355.000 123.280.000 125.529.000 117.874.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.7 1 2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 1 1
Soliditet 32.8 34.8 33.2 54.1 53.8
Resultatgrad 2.8 4.5 4.3 4.4 3.5
Rentedekningsgrad 19.6 34.7 20.6 32.2 14.6
Gjeldsgrad 2.1 1.9 2 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.7 18.4 3 11.6 10.7
Signatur
29.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.10.2021
Prokura
Holtan Nessen Sigrunn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex