Voss Camping As
Juridisk navn:  Voss Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56511597
Postboks 54 Prestegardsallen Fax: 56511597
5701 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 974464195
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/23/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.95%
Resultat  
  
-397.74%
Egenkapital  
  
-274.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.112.000 3.309.000 2.882.000 3.461.000 3.560.000
Resultat: -658.000 221.000 -559.000 -181.000 327.000
Egenkapital: -327.000 187.000 425.000 870.000 1.010.000
Regnskap for  Voss Camping As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.112.000 3.309.000 2.882.000 3.461.000 3.560.000
Driftskostnader -3.338.000 -2.798.000 -3.343.000 -3.615.000 -3.228.000
Driftsresultat -227.000 512.000 -460.000 -154.000 332.000
Finansinntekter 13.000 11.000 11.000 12.000 13.000
Finanskostnader -444.000 -303.000 -110.000 -39.000 -18.000
Finans -431.000 -292.000 -99.000 -27.000 -5.000
Resultat før skatt -658.000 221.000 -559.000 -181.000 327.000
Skattekostnad 144.000 -49.000 114.000 40.000 -83.000
Årsresultat -514.000 172.000 -445.000 -140.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.561.000 9.024.000 6.502.000 2.270.000 744.000
Sum omløpsmidler 896.000 1.065.000 1.989.000 994.000 1.101.000
Sum eiendeler 9.457.000 10.089.000 8.491.000 3.264.000 1.845.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 87.000 325.000 770.000 910.000
Sum egenkapital -327.000 187.000 425.000 870.000 1.010.000
Sum langsiktig gjeld 9.195.000 8.734.000 1.934.000 1.993.000 0
Sum kortsiktig gjeld 589.000 1.168.000 6.133.000 401.000 834.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 10.089.000 8.492.000 3.264.000 1.844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.106.000 3.309.000 2.882.000 3.461.000 3.560.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.112.000 3.309.000 2.882.000 3.461.000 3.560.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.529.000 -1.151.000 -1.954.000 -2.343.000 -1.959.000
Avskrivning -631.000 -516.000 -130.000 -81.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.177.000 -1.122.000 -1.251.000 -1.068.000 -1.055.000
Driftskostnader -3.338.000 -2.798.000 -3.343.000 -3.615.000 -3.228.000
Driftsresultat -227.000 512.000 -460.000 -154.000 332.000
Finansinntekter 13.000 11.000 11.000 12.000 13.000
Finanskostnader -444.000 -303.000 -110.000 -39.000 -18.000
Finans -431.000 -292.000 -99.000 -27.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -410.000 0 0 -195.000
Årsresultat -514.000 172.000 -445.000 -140.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 279.000 136.000 184.000 70.000 29.000
Fast eiendom 8.201.000 8.778.000 6.226.000 2.103.000 581.000
Maskiner anlegg 18.000 22.000 26.000 30.000 34.000
Driftsløsøre 63.000 87.000 51.000 34.000 47.000
Sum varige driftsmidler 8.282.000 8.886.000 6.304.000 2.167.000 662.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 15.000 33.000 53.000
Sum anleggsmidler 8.561.000 9.024.000 6.502.000 2.270.000 744.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 36.000 43.000 1.000 24.000
Andre fordringer 408.000 788.000 961.000 451.000 589.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 457.000 241.000 985.000 542.000 488.000
Sum omløpsmidler 896.000 1.065.000 1.989.000 994.000 1.101.000
Sum eiendeler 9.457.000 10.089.000 8.491.000 3.264.000 1.845.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 87.000 325.000 770.000 910.000
Sum egenkapital -327.000 187.000 425.000 870.000 1.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 822.000 5.504.000 0 307.000
Sum langsiktig gjeld 9.195.000 8.734.000 1.934.000 1.993.000 0
Leverandørgjeld 93.000 149.000 109.000 -4.000 143.000
Betalbar skatt 0 0 0 88.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000 71.000 282.000 165.000 94.000
Utbytte -410.000 0 0 -195.000
Annen kortsiktig gjeld 418.000 126.000 238.000 241.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000 1.168.000 6.133.000 401.000 834.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 10.089.000 8.492.000 3.264.000 1.844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 307.000 -103.000 -4.144.000 593.000 267.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 0.3 2.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.3 2.5 1.3
Soliditet -3.5 1.9 5 26.7 54.8
Resultatgrad -7.3 15.5 -4.4 9.3
Rentedekningsgrad -0.5 1.7 -4.2 -3.9 18.4
Gjeldsgrad -29.9 5 1 2.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -2.3 5.2 -5.3 -4.4 18.7
Signatur
23.01.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex