Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vossakjøt As
Juridisk navn:  Vossakjøt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56520600
Draugsvoll Vinje Fax: 56520601
5713 Vossestrand 5713 Vossestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 958241070
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
-37.81%
Egenkapital  
  
35.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 57.956.000 56.316.000 41.150.000 50.339.000 50.871.000
Resultat: -944.000 -685.000 -2.404.000 2.409.000 -816.000
Egenkapital: 4.538.000 3.354.000 3.763.000 5.800.000 3.027.000
Regnskap for  Vossakjøt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 57.956.000 56.316.000 41.150.000 50.339.000 50.871.000
Driftskostnader -57.459.000 -55.747.000 -42.650.000 -46.749.000 -50.326.000
Driftsresultat 497.000 568.000 -1.500.000 3.589.000 545.000
Finansinntekter 8.000 2.000 64.000 43.000 45.000
Finanskostnader -1.450.000 -1.256.000 -968.000 -1.224.000 -1.406.000
Finans -1.442.000 -1.254.000 -904.000 -1.181.000 -1.361.000
Resultat før skatt -944.000 -685.000 -2.404.000 2.409.000 -816.000
Skattekostnad 28.000 128.000 366.000 963.000 -1.035.000
Årsresultat -916.000 -557.000 -2.037.000 3.372.000 -1.851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.107.000 14.373.000 12.446.000 12.754.000 12.634.000
Sum omløpsmidler 15.477.000 13.630.000 9.500.000 9.485.000 8.847.000
Sum eiendeler 34.584.000 28.003.000 21.946.000 22.239.000 21.481.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.744.000 -1.028.000
Sum egenkapital 4.538.000 3.354.000 3.763.000 5.800.000 3.027.000
Sum langsiktig gjeld 15.233.000 4.783.000 5.648.000 6.092.000 6.497.000
Sum kortsiktig gjeld 14.813.000 19.867.000 12.535.000 10.348.000 11.957.000
Sum gjeld og egenkapital 34.584.000 28.004.000 21.946.000 22.240.000 21.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.677.000 55.907.000 41.131.000 50.268.000 49.027.000
Andre inntekter 279.000 409.000 19.000 70.000 1.845.000
Driftsinntekter 57.956.000 56.316.000 41.150.000 50.339.000 50.871.000
Varekostnad -37.652.000 -36.341.000 -25.891.000 -30.377.000 -33.521.000
Lønninger -8.706.000 -7.364.000 -6.898.000 -6.744.000 -6.697.000
Avskrivning -880.000 -938.000 -964.000 -932.000 -971.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.221.000 -11.104.000 -8.897.000 -8.696.000 -9.137.000
Driftskostnader -57.459.000 -55.747.000 -42.650.000 -46.749.000 -50.326.000
Driftsresultat 497.000 568.000 -1.500.000 3.589.000 545.000
Finansinntekter 8.000 2.000 64.000 43.000 45.000
Finanskostnader -1.450.000 -1.256.000 -968.000 -1.224.000 -1.406.000
Finans -1.442.000 -1.254.000 -904.000 -1.181.000 -1.361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 0
Årsresultat -916.000 -557.000 -2.037.000 3.372.000 -1.851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.066.000 4.066.000 3.980.000 3.613.000 2.650.000
Fast eiendom 10.644.000 8.851.000 6.669.000 6.975.000 7.281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.320.000 1.379.000 1.721.000 2.089.000 2.627.000
Sum varige driftsmidler 14.965.000 10.231.000 8.390.000 9.065.000 9.908.000
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
Sum anleggsmidler 19.107.000 14.373.000 12.446.000 12.754.000 12.634.000
Varebeholdning 7.678.000 8.011.000 5.797.000 5.305.000 6.013.000
Kundefordringer 6.633.000 4.863.000 2.925.000 3.277.000 2.075.000
Andre fordringer 632.000 433.000 494.000 644.000 493.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 534.000 323.000 284.000 260.000 266.000
Sum omløpsmidler 15.477.000 13.630.000 9.500.000 9.485.000 8.847.000
Sum eiendeler 34.584.000 28.003.000 21.946.000 22.239.000 21.481.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.744.000 -1.028.000
Sum egenkapital 4.538.000 3.354.000 3.763.000 5.800.000 3.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.461.000 7.968.000 4.366.000 6.665.000
Sum langsiktig gjeld 15.233.000 4.783.000 5.648.000 6.092.000 6.497.000
Leverandørgjeld 11.499.000 9.797.000 2.075.000 1.568.000 3.468.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.039.000 1.708.000 1.221.000 1.881.000 1.458.000
Utbytte 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.275.000 901.000 1.271.000 1.933.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 14.813.000 19.867.000 12.535.000 10.348.000 11.957.000
Sum gjeld og egenkapital 34.584.000 28.004.000 21.946.000 22.240.000 21.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 664.000 -6.237.000 -3.035.000 -863.000 -3.110.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2
Soliditet 13.1 1 17.1 26.1 14.1
Resultatgrad 0.9 1 -3.6 7.1 1.1
Rentedekningsgrad 0.3 0.5 -1.5 2.9 0.4
Gjeldsgrad 6.6 7.3 4.8 2.8 6.1
Total kapitalrentabilitet 1.5 2 -6.5 16.3 2.7
Signatur
04.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.10.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex