Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vossevangen Legesenter As
Juridisk navn:  Vossevangen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56533090
Sverresplassen 4 Sverresplassen 4 Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 915987117
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.97%
Resultat  
  
405.26%
Egenkapital  
  
27.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.155.000 4.958.000 4.780.000 4.533.000 4.360.000
Resultat: 96.000 19.000 -2.000 -267.000 -40.000
Egenkapital: -252.000 -348.000 -367.000 -365.000 -69.000
Regnskap for  Vossevangen Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.155.000 4.958.000 4.780.000 4.533.000 4.360.000
Driftskostnader -5.060.000 -4.939.000 -4.780.000 -4.799.000 -4.399.000
Driftsresultat 96.000 19.000 -2.000 -266.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 96.000 19.000 -2.000 -267.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0 -29.000 7.000
Årsresultat 96.000 19.000 -2.000 -296.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 163.000 235.000 356.000 194.000
Sum omløpsmidler 329.000 341.000 423.000 308.000 410.000
Sum eiendeler 422.000 504.000 658.000 664.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -378.000 -397.000 -395.000 -99.000
Sum egenkapital -252.000 -348.000 -367.000 -365.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 674.000 853.000 1.025.000 1.030.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 505.000 658.000 665.000 604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.155.000 4.958.000 4.780.000 4.533.000 4.360.000
Driftsinntekter 5.155.000 4.958.000 4.780.000 4.533.000 4.360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.196.000 -3.205.000 -3.110.000 -2.910.000 -2.626.000
Avskrivning -81.000 -81.000 -121.000 -118.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.783.000 -1.653.000 -1.549.000 -1.771.000 -1.712.000
Driftskostnader -5.060.000 -4.939.000 -4.780.000 -4.799.000 -4.399.000
Driftsresultat 96.000 19.000 -2.000 -266.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 19.000 -2.000 -296.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 144.000 225.000 347.000 165.000
Sum varige driftsmidler 63.000 144.000 225.000 347.000 165.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 19.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 93.000 163.000 235.000 356.000 194.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 4.000 25.000 102.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 321.000 338.000 398.000 206.000 383.000
Sum omløpsmidler 329.000 341.000 423.000 308.000 410.000
Sum eiendeler 422.000 504.000 658.000 664.000 604.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 -378.000 -397.000 -395.000 -99.000
Sum egenkapital -252.000 -348.000 -367.000 -365.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 137.000 158.000 121.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 165.000 168.000 144.000 134.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 426.000 551.000 699.000 765.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 853.000 1.025.000 1.030.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 422.000 505.000 658.000 665.000 604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -345.000 -512.000 -602.000 -722.000 -263.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6
Soliditet -59.7 -68.9 -55.8 -54.9 -11.4
Resultatgrad 1.9 0.4 -5.9 -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 -2.5 -2.8 -2.8 -9.8
Total kapitalrentabilitet 22.7 3.8 -0.3 -6.6
Signatur
17.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex