Vp Metall As
Juridisk navn:  Vp Metall As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61151787
Postboks 7 Raufoss Industripark Fax: 61152556
2831 Raufoss 2831 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 982082048
Aksjekapital: 396.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 6/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tallent As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.17%
Resultat  
  
-79.32%
Egenkapital  
  
9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.766.000 33.938.000 35.341.000 36.539.000 47.533.000
Resultat: 1.103.000 5.334.000 7.339.000 7.007.000 9.767.000
Egenkapital: 9.669.000 8.809.000 16.649.000 10.926.000 11.228.000
Regnskap for  Vp Metall As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.766.000 33.938.000 35.341.000 36.539.000 47.533.000
Driftskostnader -7.647.000 -28.541.000 -27.875.000 -30.528.000 -37.334.000
Driftsresultat 1.120.000 5.398.000 7.465.000 6.011.000 10.199.000
Finansinntekter 8.000 86.000 100.000 1.139.000 -222.000
Finanskostnader -24.000 -149.000 -226.000 -143.000 -209.000
Finans -16.000 -63.000 -126.000 996.000 -431.000
Resultat før skatt 1.103.000 5.334.000 7.339.000 7.007.000 9.767.000
Skattekostnad -244.000 -1.173.000 -1.616.000 -1.309.000 -2.328.000
Årsresultat 859.000 4.160.000 5.723.000 5.698.000 7.438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.930.000 3.971.000 4.772.000 5.610.000 3.987.000
Sum omløpsmidler 26.043.000 25.137.000 20.192.000 17.020.000 22.264.000
Sum eiendeler 29.973.000 29.108.000 24.964.000 22.630.000 26.251.000
Sum opptjent egenkapital 9.263.000 8.404.000 16.243.000 10.520.000 10.822.000
Sum egenkapital 9.669.000 8.809.000 16.649.000 10.926.000 11.228.000
Sum langsiktig gjeld 1.835.000 1.956.000 2.547.000 3.036.000 1.564.000
Sum kortsiktig gjeld 18.469.000 18.342.000 5.768.000 8.667.000 13.459.000
Sum gjeld og egenkapital 29.973.000 29.108.000 24.964.000 22.629.000 26.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.766.000 33.938.000 35.049.000 35.818.000 43.674.000
Andre inntekter 293.000 721.000 3.858.000
Driftsinntekter 8.766.000 33.938.000 35.341.000 36.539.000 47.533.000
Varekostnad -2.973.000 -10.280.000 -8.090.000 -9.969.000 -12.881.000
Lønninger -2.986.000 -11.665.000 -12.635.000 -12.937.000 -17.009.000
Avskrivning -210.000 -855.000 -892.000 -728.000 -711.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.906.000 -6.328.000 -6.258.000 -6.894.000 -6.733.000
Driftskostnader -7.647.000 -28.541.000 -27.875.000 -30.528.000 -37.334.000
Driftsresultat 1.120.000 5.398.000 7.465.000 6.011.000 10.199.000
Finansinntekter 8.000 86.000 100.000 1.139.000 -222.000
Finanskostnader -24.000 -149.000 -226.000 -143.000 -209.000
Finans -16.000 -63.000 -126.000 996.000 -431.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -12.000.000 -6.000.000 -7.500.000
Årsresultat 859.000 4.160.000 5.723.000 5.698.000 7.438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 170.000 0 0
Driftsløsøre 3.505.000 3.716.000 4.517.000 5.351.000 3.193.000
Sum varige driftsmidler 3.675.000 3.716.000 4.517.000 5.351.000 3.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 255.000 255.000 255.000 259.000 794.000
Sum anleggsmidler 3.930.000 3.971.000 4.772.000 5.610.000 3.987.000
Varebeholdning 6.304.000 6.218.000 5.196.000 4.938.000 4.708.000
Kundefordringer 6.208.000 4.847.000 4.556.000 4.221.000 4.118.000
Andre fordringer 498.000 440.000 356.000 481.000 387.000
Sum investeringer 3.104.000 5.406.000
Kasse, bank 13.033.000 13.632.000 10.084.000 4.276.000 7.645.000
Sum omløpsmidler 26.043.000 25.137.000 20.192.000 17.020.000 22.264.000
Sum eiendeler 29.973.000 29.108.000 24.964.000 22.630.000 26.251.000
Sum opptjent egenkapital 9.263.000 8.404.000 16.243.000 10.520.000 10.822.000
Sum egenkapital 9.669.000 8.809.000 16.649.000 10.926.000 11.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 190.000 165.000 186.000 130.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.835.000 1.956.000 2.547.000 3.036.000 1.564.000
Leverandørgjeld 2.356.000 2.343.000 1.078.000 1.716.000 2.133.000
Betalbar skatt 634.000 1.195.000 1.559.000 1.295.000 2.257.000
Skyldig offentlige avgifter 1.485.000 1.397.000 813.000 658.000 1.614.000
Utbytte -12.000.000 -6.000.000 -7.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.994.000 1.407.000 2.318.000 1.998.000 2.956.000
Sum kortsiktig gjeld 18.469.000 18.342.000 5.768.000 8.667.000 13.459.000
Sum gjeld og egenkapital 29.973.000 29.108.000 24.964.000 22.629.000 26.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.574.000 6.795.000 14.424.000 8.353.000 8.805.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 3.5 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 2.6 1.4 1.3
Soliditet 32.3 30.3 66.7 48.3 42.8
Resultatgrad 12.8 15.9 21.1 16.5 21.5
Rentedekningsgrad 46.7 36.2 33.0 4 48.8
Gjeldsgrad 2.1 2.3 0.5 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.8 18.8 30.3 31.6 3
Signatur
10.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex