Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrådal Hyttepark As
Juridisk navn:  Vrådal Hyttepark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35069300
Kviteseidvegen 1698 Tiurvegen 28 Fax: 35069001
3853 Vrådal 3853 Vrådal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 954302547
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1649.4%
Resultat  
  
3284.24%
Egenkapital  
  
126.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.878.000 336.000 601.000 3.349.000 3.970.000
Resultat: 5.859.000 -184.000 276.000 2.655.000 2.995.000
Egenkapital: 6.417.000 2.831.000 2.933.000 3.227.000 1.361.000
Regnskap for  Vrådal Hyttepark As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.878.000 336.000 601.000 3.349.000 3.970.000
Driftskostnader -239.000 -718.000 -347.000 -756.000 -973.000
Driftsresultat 5.639.000 -382.000 254.000 2.593.000 2.996.000
Finansinntekter 438.000 44.000 204.000 113.000 66.000
Finanskostnader -218.000 153.000 -182.000 -50.000 -68.000
Finans 220.000 197.000 22.000 63.000 -2.000
Resultat før skatt 5.859.000 -184.000 276.000 2.655.000 2.995.000
Skattekostnad -1.206.000 82.000 -38.000 -559.000 -789.000
Årsresultat 4.653.000 -102.000 238.000 2.096.000 2.206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.006.000 11.732.000 11.423.000 11.485.000 5.477.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 823.000 1.619.000 1.536.000 4.672.000
Sum eiendeler 18.519.000 12.555.000 13.042.000 13.021.000 10.149.000
Sum opptjent egenkapital 5.117.000 1.531.000 1.633.000 1.927.000 61.000
Sum egenkapital 6.417.000 2.831.000 2.933.000 3.227.000 1.361.000
Sum langsiktig gjeld 1.187.000 282.000 365.000 486.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.914.000 9.441.000 9.744.000 9.308.000 8.787.000
Sum gjeld og egenkapital 18.518.000 12.554.000 13.042.000 13.021.000 10.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.000
Andre inntekter 5.878.000 336.000 601.000 3.349.000 3.968.000
Driftsinntekter 5.878.000 336.000 601.000 3.349.000 3.970.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -8.000 -8.000 -26.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -710.000 -339.000 -730.000 -739.000
Driftskostnader -239.000 -718.000 -347.000 -756.000 -973.000
Driftsresultat 5.639.000 -382.000 254.000 2.593.000 2.996.000
Finansinntekter 438.000 44.000 204.000 113.000 66.000
Finanskostnader -218.000 153.000 -182.000 -50.000 -68.000
Finans 220.000 197.000 22.000 63.000 -2.000
Konsernbidrag -1.067.000 0 -533.000 -230.000 -2.545.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.653.000 -102.000 238.000 2.096.000 2.206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.452.000 1.762.000 1.648.000 1.656.000 1.796.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.452.000 1.762.000 1.648.000 1.656.000 1.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.554.000 9.969.000 9.774.000 9.829.000 3.681.000
Sum anleggsmidler 14.006.000 11.732.000 11.423.000 11.485.000 5.477.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 216.000 195.000 203.000 212.000 192.000
Andre fordringer 35.000 0 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.262.000 627.000 1.416.000 1.324.000 4.454.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 823.000 1.619.000 1.536.000 4.672.000
Sum eiendeler 18.519.000 12.555.000 13.042.000 13.021.000 10.149.000
Sum opptjent egenkapital 5.117.000 1.531.000 1.633.000 1.927.000 61.000
Sum egenkapital 6.417.000 2.831.000 2.933.000 3.227.000 1.361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.187.000 282.000 365.000 486.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.187.000 282.000 365.000 486.000 0
Leverandørgjeld 100.000 29.000 0 1.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 24.000 25.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.814.000 9.406.000 9.720.000 9.281.000 8.742.000
Sum kortsiktig gjeld 10.914.000 9.441.000 9.744.000 9.308.000 8.787.000
Sum gjeld og egenkapital 18.518.000 12.554.000 13.042.000 13.021.000 10.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.401.000 -8.618.000 -8.125.000 -7.772.000 -4.115.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5
Soliditet 34.7 22.6 22.5 24.8 13.4
Resultatgrad 95.9 -113.7 42.3 77.4 75.5
Rentedekningsgrad 25.9 2.5 1.4 51.9 44.1
Gjeldsgrad 1.9 3.4 3.4 3 6.5
Total kapitalrentabilitet 32.8 -2.7 3.5 20.8 30.2
Signatur
25.12.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex