Vuopaja As
Juridisk navn:  Vuopaja As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bøkfjordveien 16 Arvolaneset Fax:
9901 Kirkenes 9930 Neiden
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 921056974
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.68%
Resultat  
  
-107.14%
Egenkapital  
  
-17.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 174.000 228.000 111.000 151.000 0
Resultat: -5.000 70.000 -12.000 -8.000 -60.000
Egenkapital: 56.000 68.000 -1.000 10.000 17.000
Regnskap for  Vuopaja As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 174.000 228.000 111.000 151.000 0
Driftskostnader -174.000 -154.000 -120.000 -155.000 -60.000
Driftsresultat 74.000 -9.000 -4.000 -60.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -3.000 -3.000 0
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt -5.000 70.000 -12.000 -8.000 -60.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -5.000 70.000 -12.000 -8.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 185.000 143.000 162.000 43.000
Sum omløpsmidler 90.000 79.000 159.000 121.000 25.000
Sum eiendeler 263.000 264.000 302.000 283.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 39.000 -31.000 -20.000 -13.000
Sum egenkapital 56.000 68.000 -1.000 10.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 195.000 304.000 273.000 0
Sum gjeld og egenkapital 262.000 264.000 303.000 283.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 174.000 110.000 111.000 79.000 0
Andre inntekter 118.000 72.000 0
Driftsinntekter 174.000 228.000 111.000 151.000 0
Varekostnad -31.000 -25.000 -25.000 -137.000 -55.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -35.000 -22.000 -18.000 -18.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -107.000 -77.000 0 0
Driftskostnader -174.000 -154.000 -120.000 -155.000 -60.000
Driftsresultat 74.000 -9.000 -4.000 -60.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -3.000 -3.000 0
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.000 70.000 -12.000 -8.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 173.000 185.000 143.000 162.000 43.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 173.000 185.000 143.000 162.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 185.000 143.000 162.000 43.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -9.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 90.000 79.000 159.000 129.000 25.000
Sum omløpsmidler 90.000 79.000 159.000 121.000 25.000
Sum eiendeler 263.000 264.000 302.000 283.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 39.000 -31.000 -20.000 -13.000
Sum egenkapital 56.000 68.000 -1.000 10.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 50.000
Leverandørgjeld 71.000 61.000 64.000 33.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -7.000 -6.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 140.000 240.000 240.000 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 195.000 304.000 273.000 0
Sum gjeld og egenkapital 262.000 264.000 303.000 283.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -116.000 -145.000 -152.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.4 0
Soliditet 21.3 25.9 -0.3 3.5 25.4
Resultatgrad 32.5 -8.1 -2.6
Rentedekningsgrad 18.5 -3.0 -1.3
Gjeldsgrad 3.7 2.9 -304.0 27.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 28.1 -3.0 -1.4 -89.6
Prokurister
26.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex