Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vvs & Renhold As
Juridisk navn:  Vvs & Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45460930
Tømmervegen 13 Tømmervegen 13 Fax:
2409 Elverum 2409 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 918433945
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mercator AS
Utvikling:
Omsetning  
  
98.44%
Resultat  
  
80.34%
Egenkapital  
  
126.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.903.000 959.000 935.000 1.493.000 1.254.000
Resultat: 211.000 117.000 80.000 -48.000 -19.000
Egenkapital: 294.000 130.000 39.000 -37.000 11.000
Regnskap for  Vvs & Renhold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.903.000 959.000 935.000 1.493.000 1.254.000
Driftskostnader -1.675.000 -825.000 -850.000 -1.534.000 -1.271.000
Driftsresultat 228.000 133.000 85.000 -41.000 -17.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -17.000 -7.000 -7.000 -3.000
Finans -18.000 -17.000 -5.000 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 211.000 117.000 80.000 -48.000 -19.000
Skattekostnad -47.000 -26.000 -4.000 0 0
Årsresultat 164.000 91.000 77.000 -48.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 365.000 75.000 102.000 129.000
Sum omløpsmidler 705.000 415.000 162.000 94.000 158.000
Sum eiendeler 965.000 780.000 237.000 196.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 100.000 9.000 -67.000 -19.000
Sum egenkapital 294.000 130.000 39.000 -37.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 369.000 454.000 97.000 115.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 196.000 99.000 117.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 964.000 780.000 235.000 195.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.903.000 959.000 935.000 1.493.000 1.254.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.903.000 959.000 935.000 1.493.000 1.254.000
Varekostnad -5.000 -13.000 -1.000 -49.000 -5.000
Lønninger -1.363.000 -565.000 -699.000 -1.214.000 -1.013.000
Avskrivning -105.000 -98.000 -27.000 -27.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -149.000 -123.000 -244.000 -246.000
Driftskostnader -1.675.000 -825.000 -850.000 -1.534.000 -1.271.000
Driftsresultat 228.000 133.000 85.000 -41.000 -17.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -17.000 -7.000 -7.000 -3.000
Finans -18.000 -17.000 -5.000 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 164.000 91.000 77.000 -48.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 260.000 365.000 75.000 102.000 129.000
Sum varige driftsmidler 260.000 365.000 75.000 102.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 260.000 365.000 75.000 102.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 212.000 7.000 24.000 86.000
Andre fordringer 12.000 59.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 677.000 144.000 152.000 70.000 71.000
Sum omløpsmidler 705.000 415.000 162.000 94.000 158.000
Sum eiendeler 965.000 780.000 237.000 196.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 100.000 9.000 -67.000 -19.000
Sum egenkapital 294.000 130.000 39.000 -37.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 369.000 454.000 97.000 115.000 136.000
Leverandørgjeld 11.000 2.000 1.000 12.000 8.000
Betalbar skatt 52.000 24.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 127.000 71.000 66.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 43.000 27.000 39.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 196.000 99.000 117.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 964.000 780.000 235.000 195.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 404.000 219.000 63.000 -23.000 18.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 1.6 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 1.6 0.8 1.1
Soliditet 30.5 16.7 16.6 3.8
Resultatgrad 12.0 13.9 9.1 -2.7 -1.4
Rentedekningsgrad 12.7 7.8 12.1 -5.9 -5.7
Gjeldsgrad 2.3 5.0 5 -6.3 25.1
Total kapitalrentabilitet 23.7 17.1 3 -5.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex