Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Waaler AS
Juridisk navn:  Waaler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661582
Lunnerlinna 105A Lunnerlinna 105A Fax:
2730 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 975967034
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.07%
Resultat  
  
-50.06%
Egenkapital  
  
36.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 113.000 283.000 801.000 419.000 50.000
Resultat: 6.255.000 12.524.000 1.383.000 666.000 1.274.000
Egenkapital: 23.611.000 17.356.000 5.211.000 4.728.000 5.442.000
Regnskap for  Waaler AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 113.000 283.000 801.000 419.000 50.000
Driftskostnader -424.000 -261.000 -274.000 -204.000 -28.000
Driftsresultat -310.000 22.000 528.000 216.000 22.000
Finansinntekter 6.566.000 12.503.000 856.000 450.000 1.525.000
Finanskostnader 0 0 0 -274.000
Finans 6.566.000 12.503.000 856.000 450.000 1.251.000
Resultat før skatt 6.255.000 12.524.000 1.383.000 666.000 1.274.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 6.255.000 12.524.000 1.383.000 666.000 1.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 72.000 103.000 118.000 32.000
Sum omløpsmidler 23.775.000 17.838.000 6.285.000 5.351.000 5.412.000
Sum eiendeler 23.819.000 17.910.000 6.388.000 5.469.000 5.444.000
Sum opptjent egenkapital 23.491.000 17.236.000 5.091.000 4.608.000 3.942.000
Sum egenkapital 23.611.000 17.356.000 5.211.000 4.728.000 5.442.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208.000 554.000 1.177.000 740.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 23.819.000 17.910.000 6.388.000 5.468.000 5.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.000 318.000 766.000 419.000 50.000
Andre inntekter -35.000 35.000 0 0
Driftsinntekter 113.000 283.000 801.000 419.000 50.000
Varekostnad 0 -5.000 0 0
Lønninger -160.000 -34.000 0 0 0
Avskrivning -28.000 -31.000 -41.000 -27.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -236.000 -196.000 -228.000 -177.000 -17.000
Driftskostnader -424.000 -261.000 -274.000 -204.000 -28.000
Driftsresultat -310.000 22.000 528.000 216.000 22.000
Finansinntekter 6.566.000 12.503.000 856.000 450.000 1.525.000
Finanskostnader 0 0 0 -274.000
Finans 6.566.000 12.503.000 856.000 450.000 1.251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0
Årsresultat 6.255.000 12.524.000 1.383.000 666.000 1.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 72.000 103.000 118.000 32.000
Sum varige driftsmidler 44.000 72.000 103.000 118.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 72.000 103.000 118.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 42.000 70.000 0
Andre fordringer 0 0 0 12.000
Sum investeringer 20.854.000 17.213.000 5.260.000 5.260.000 5.260.000
Kasse, bank 2.921.000 625.000 983.000 21.000 141.000
Sum omløpsmidler 23.775.000 17.838.000 6.285.000 5.351.000 5.412.000
Sum eiendeler 23.819.000 17.910.000 6.388.000 5.469.000 5.444.000
Sum opptjent egenkapital 23.491.000 17.236.000 5.091.000 4.608.000 3.942.000
Sum egenkapital 23.611.000 17.356.000 5.211.000 4.728.000 5.442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 2.000 2.000 42.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 70.000 179.000 70.000 2.000
Utbytte 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 482.000 996.000 628.000 0
Sum kortsiktig gjeld 208.000 554.000 1.177.000 740.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 23.819.000 17.910.000 6.388.000 5.468.000 5.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.567.000 17.284.000 5.108.000 4.611.000 5.410.000
Likviditetsgrad 1 114.3 32.2 5.3 7.2 2
Likviditetsgrad 2 114.3 32.2 5.3 7.2 2
Soliditet 99.1 96.9 81.6 86.5 1
Resultatgrad -274.3 7.8 65.9 51.6 4
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 26.3 69.9 21.7 12.2 28.4
Signatur
16.05.2022
STYRETS LEDER.
Prokurister
16.05.2022
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex