Wabi Sabi As
Juridisk navn:  Wabi Sabi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92482676
Grønnegata 3B Peder Hansens Gate 4B Fax:
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 915529224
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.34%
Resultat  
  
-352.5%
Egenkapital  
  
-37.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.815.000 1.312.000 1.565.000 1.222.000 1.024.000
Resultat: -101.000 40.000 -22.000 10.000 34.000
Egenkapital: 130.000 209.000 178.000 197.000 191.000
Regnskap for  Wabi Sabi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.815.000 1.312.000 1.565.000 1.222.000 1.024.000
Driftskostnader -1.912.000 -1.263.000 -1.580.000 -1.204.000 -979.000
Driftsresultat -96.000 49.000 -15.000 18.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -9.000 -7.000 -8.000 -10.000
Finans -5.000 -9.000 -7.000 -8.000 -10.000
Resultat før skatt -101.000 40.000 -22.000 10.000 34.000
Skattekostnad 22.000 -9.000 3.000 -5.000 -11.000
Årsresultat -79.000 31.000 -19.000 6.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 205.000 284.000 215.000 267.000
Sum omløpsmidler 739.000 653.000 516.000 567.000 500.000
Sum eiendeler 890.000 858.000 800.000 782.000 767.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -15.000 -46.000 -27.000 -33.000
Sum egenkapital 130.000 209.000 178.000 197.000 191.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 410.000 461.000 377.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 240.000 161.000 209.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 859.000 800.000 783.000 767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.815.000 1.311.000 1.570.000 1.209.000 1.024.000
Andre inntekter -5.000 13.000 0
Driftsinntekter 1.815.000 1.312.000 1.565.000 1.222.000 1.024.000
Varekostnad -383.000 -111.000 -371.000 -135.000 -146.000
Lønninger -786.000 -537.000 -558.000 -420.000 -354.000
Avskrivning -86.000 -95.000 -82.000 -75.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -657.000 -520.000 -569.000 -574.000 -416.000
Driftskostnader -1.912.000 -1.263.000 -1.580.000 -1.204.000 -979.000
Driftsresultat -96.000 49.000 -15.000 18.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -9.000 -7.000 -8.000 -10.000
Finans -5.000 -9.000 -7.000 -8.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -79.000 31.000 -19.000 6.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 130.000 173.000 210.000 98.000 98.000
Sum Immatrielle midler 148.000 173.000 215.000 100.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 32.000 69.000 116.000 162.000
Sum varige driftsmidler 3.000 32.000 69.000 116.000 162.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 151.000 205.000 284.000 215.000 267.000
Varebeholdning 477.000 434.000 351.000 453.000 422.000
Kundefordringer 17.000 13.000 4.000 0 3.000
Andre fordringer 18.000 10.000 14.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 226.000 196.000 147.000 106.000 76.000
Sum omløpsmidler 739.000 653.000 516.000 567.000 500.000
Sum eiendeler 890.000 858.000 800.000 782.000 767.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -15.000 -46.000 -27.000 -33.000
Sum egenkapital 130.000 209.000 178.000 197.000 191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 345.000 410.000 461.000 377.000 427.000
Leverandørgjeld 59.000 71.000 61.000 26.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 81.000 25.000 69.000 53.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 88.000 74.000 114.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 240.000 161.000 209.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 859.000 800.000 783.000 767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 413.000 355.000 358.000 351.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.7 3 2.7 3.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1 0.5 0.5
Soliditet 14.6 24.3 22.3 25.2 24.9
Resultatgrad -5.3 3.7 1.5 4.3
Rentedekningsgrad -16.0 5.4 -2.1 2.3 4.4
Gjeldsgrad 5.8 3.1 3.5 3 3
Total kapitalrentabilitet -10.7 5.7 -1.9 2.3 5.7
Signatur
25.04.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.04.2017
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex